Unia wprowadzi zakaz instalacji kotłów gazowych?

Odbyło się organizowane przez Komisję Europejską spotkanie techniczne dotyczące nowych wytycznych ekoprojektu dla systemów grzewczych, w szczególności kontrowersyjnego podniesienia minimalnego poziomu sezonowej sprawności systemów grzewczych do 115%, co przekracza możliwości techniczne kotłów. Próg taki oznaczałby faktyczny zakaz instalacji samoistnych od 2029 r.

Cypr, Włochy, Polska, Norwegia, Chorwacja, Rumunia, Czechy i Słowacja już wcześniej przedstawiały swoje zastrzeżenia. W czerwcu swoje uwagi przedstawiły Niemcy, które domagają się odwzorowania w rozporządzeniu postanowień swojej nowej ustawy grzewczej - zwracają także uwagę na sprzeczność rozporządzenia o ekoprojekcie z dyrektywą o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) w zakresie wykorzystania odnawialnych paliw grzewczych, co EPBD dopuszcza. Włochy zaproponowały pozostawienia minimalnego progu sprawności w gestii państw członkowskich i eliminację na poziomie rozporządzenia tylko najbardziej nieefektywnych urządzeń grzewczych. Hiszpania także przedstawiła wątpliwości dotyczące specyfiki zasobu mieszkaniowego, który w 80% przypadków nie pozwala na instalację pomp ciepła.

Kolejna runda spotkań technicznych planowana jest jesienią, a rozporządzenie ma zostać uchwalone na początku 2024 r.

Skomentuj artykuł: