W całym 2021 r. rynek leasingu wzrośnie o ok. 33%

Branża leasingowa w 2021 rok odbudowała straty poniesione w pierwszym roku pandemicznym szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Główny ekonomista EFL przewiduje wzrost na poziomie ok. 33% proc. rok do roku, co jest dwa razy wyższym wynikiem niż prognozy z początku roku. Wszystko za sprawą takich czynników jak mocne wydatki konsumentów i rosnące inwestycje firm, które na początku 2022 roku lekko wyhamują, aby w drugiej połowie wyraźnie odbić. Wzrost branży będzie wspierany także zmianami, jakie „zaserwują” klientom same firmy leasingowe.

Kończymy już rok 2021, bardzo trudny, naznaczony kolejnymi falami pandemii COVID-19. W tych trudnych warunkach polska gospodarka pokazała wyjątkową odporność. Wzrost gospodarczy w III kwartale wyniósł 5,3% r/r, a obserwowany rozwój sytuacji pozwala oszacować, że dynamika PKB w ostatnim kwartale 2021 roku sięgnie 6,3% r/r. Dałoby to całoroczną dynamikę PKB na poziomie 5,5%. Rozwój gospodarczy wspierany wydatkami konsumentów i rosnącymi inwestycjami firm wyraźnie wspierał branżę leasingową. Szacujemy, że w całym 2021 r. rynek leasingu wzrośnie o ok. 33% r/r, co z nawiązką zrekompensuje straty poniesione w 2020 roku

mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL.

Ekonomista EFL prognozuje, że w 2022 roku dynamika PKB wyniesie ok. 4,5%, a trochę niższy wzrost gospodarczy będzie pochodną negatywnego wpływu wysokiej inflacji na wydatki gospodarstw domowych.

To pozwoli rynkowi leasingu w przyszłym roku urosnąć o ok. 15 proc. r/r 

prognozuje ekonomista EFL.

Wyraźna i już raczej trwała poprawa sytuacji pandemicznej powinna nastąpić od II kwartału 2022 r. Pozwoli to odbudować łańcuchy dostaw i zwiększy dostępność sprzętu na potrzeby inwestycyjne firm. Jest to szczególnie istotne w przypadku finansowania aut osobowych, których obecnie na rynku brakuje właśnie przez problemy z dostawami komponentów do produkcji aut, głównie półprzewodników. Jednak jak wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2021”, co trzeci przedstawiciel zakładu motoryzacyjnego spodziewa się powrotu do wolumenów przedpandemicznych do końca 2022 roku.

W rezultacie, w II połowie 2022 roku dynamika finansowania pojazdów lekkich powinna przekroczyć 20% r/r, a wynik ten będzie wsparty bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy i rosnącą konsumpcją prywatną

mówi Nieplowicz.

Dobre perspektywy rysują się także dla sektora finansowania maszyn. Ten segment rynku skorzysta z rosnącej produkcji przemysłowej oraz z wysokiego już poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych firm. Wciąż ważnym czynnikiem rozwoju pozostanie wysoka absorpcja funduszy unijnych na finansowanie maszyn rolniczych.

Relatywnie najsłabiej powinien wyglądać sektor finansowania transportu drogowego. W strefie euro utrzyma się wprawdzie wysoki wzrost gospodarczy - 4,2% w 2022 według najnowszych prognoz EBC - co powinno wspierać eksport towarów z Polski, a tym samym zwiększać zapotrzebowanie na usługi polskich firm transportowych. Jednak od lutego zaczną obowiązywać zapisy Pakietu Mobilności, co znacznie podwyższy koszty funkcjonowania przewoźników i mocno skomplikuje ich operacyjną działalność w obszarze usług kabotażowych. Nie pozostanie to bez wpływu na nastroje firm transportowych, a tym samym ograniczy ich zakupy inwestycyjne.

Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika,  w opinii zdecydowanej większości (87%) w perspektywie kolejnych pięciu lat rola leasingu wzrośnie. Wzrost poza czynnikami makroekonomicznymi będzie wspierany zmianami, jakie „zaserwują” klientom same firmy leasingowe. EFL wskazuje na dwie najważniejsze - przesunięcie części sprzedaży do kanałów zdalnych oraz specjalizacja branżowa.

Zdecydowana większość́ badanych (80%) jest najbardziej zainteresowana tradycyjnym pozyskaniem finansowania w formie leasingu - poprzez kontakt osobisty z doradcą i co najwyżej przesyłanie skanów dokumentów e-mailem. Ale tutaj daje o sobie znać pokoleniowość́. Najmłodsi przedsiębiorcy nie są już takimi entuzjastami tradycyjnego kanału (51%) co starsi koledzy (83%-90%). Chętniej porozmawialiby z doradcą zdalnie i skorzystali z systemu, który umożliwia przesyłanie danych i podpisanie umowy online (49% vs. ok. 30% wśród pozostałych grup) lub w pełni automatyczny proces zakupu leasingu poprzez platformę online (38% vs. ok. 21-27% wśród pozostałych grup).

Po drugie, w perspektywie kolejnych lat należy spodziewać się większej specjalizacji branżowej poszczególnych leasingodawców. Wynika to przede wszystkim z trzech czynników. Po pierwsze, leasing wymaga wysokich kompetencji w zakresie ryzyka związanego z odsprzedażą przedmiotu. Po drugie, budowanie bardziej atrakcyjnych ofert wymagać będzie lepszego zrozumienia branży, jej specyfiki. I po trzecie, tej specjalizacji i personalizacji oczekują sami leasingobiorcy - największym oczekiwaniem aż 91% przedsiębiorstw wobec firm leasingowych jest spersonalizowana oferta.

Źródło

Skomentuj artykuł: