Wciąż nadwyżka w wykonaniu budżetu

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 425,9 mld zł, tj. 86,6 %; wydatki: 398,7 mld zł, tj. 76,4 %. Wobec tego nadwyżka wyniosła 27,2 mld zł - poinformowało ministerstwo finansów.

W okresie styczeń - październik 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - październik 2021 r. o ok. 39,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 12,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 3,3% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 41,2% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,0% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 17,4% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł ).

W okresie styczeń - październik 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,7 mld zł i było niższe o ok. 18,8 mld zł (tj. 37,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - październik 2021 r.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku NBP ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł oraz z przekazaniem I i II transzy z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 4,7 mld zł, na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2022 r. wyniosło 398,7 mld zł, tj. 76,4% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (353,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 44,9 mld zł, tj. 12,7%.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7% waloryzacji świadczeń.

Skomentuj artykuł: