Wiarygodność Polski potwierdzona. Moody’s pisze o perspektywie stabilnej

Agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna - podała agencja.

Według agencji ocena ratingowa równoważy następujące czynniki.

  •  odporność polskiej gospodarki jest główną silną stroną oceny kredytowej. Polska zanotowała niewielki spadek PKB w trakcie szoku Covid-19 w porównaniu do państw z koszyka.
  •  Polska posiada silne wskaźniki fiskalne oraz sprzyjającą strukturę zadłużenia, co równoważy wzrost długu rządowego, wynikający z pandemii, i jego wpływ na siłę fiskalną.
  •  nadal widać wyzwania dla wciąż ogólnie solidnych ram instytucjonalnych, szczególnie w kontekście niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa.

Zdaniem Moody's stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka dla profilu kredytowego.

Moody's podtrzymał prognozy z początku kwietnia zakładające, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 4,8 proc.

Spośród trzech największych agencji ratingowych Moody's najwyżej ocenia wiarygodność kredytową Polski - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", o jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Piątkowy raport Moody's zakończył wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje. Także S&P i Fitch utrzymały oceny ratingowe i ich perspektywy. Kolejne terminy przeglądów: 27 sierpnia Fitch, 1 października S&P, 29 października Moody's.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N