Wicepremier zapowiada wsparcie sektora rolno-spożywczego

Powołaliśmy grupę roboczą, która rozpocznie w przyszłym tygodniu prace nad kontraktem branżowym sektora rolno-spożywczego - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się w piątek z przedstawicielami przemysłu żywnościowego. Rozmowy, w których uczestniczył także minister rolnictwa Grzegorz Puda, dotyczyły m.in. kontraktu branżowego. Ma to związek z ogłoszonym przez szefa MRPiT kilka tygodni temu dokumentem na temat nowej Polityki Przemysłowej Polski.

"W jego ramach wskazałem 17 branż przemysłu, które mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki, największy potencjał rozwojowy. Wśród tych branż znalazł się sektor rolno-spożywczy"

powiedział Gowin.

Dodał, że z każdą z tych 17 branż rozpoczynają się rozmowy na temat precyzyjnych instrumentów wsparcia, "szytych na miarę potrzeb danego sektora"

Według Jarosława Gowina w przypadku branży rolno-spożywczej naturalna jest współpraca między resortem rozwoju, pracy i technologii a Ministerstwem Rolnictwa.

"Dlatego wraz z ministrem Grzegorzem Pudą spotkaliśmy się z reprezentatywnym gronem skupiającym organizacje wchodzące w skład szeroko rozumianego sektora przemysłu żywnościowego i ustaliliśmy agendę prac nad tym, co nazywane jest kontraktem branżowym"

wskazał.

"Chcemy, aby w tym kontrakcie obie strony zobowiązały się do realizacji uzgodnionych postulatów"

dodał wicepremier.

Jak mówił, branża rolno-spożywcza postulowała m.in., aby w ramach Krajowego Planu Odbudowy podjąć szerokie inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inny postulat to finansowanie inwestycji we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, jeszcze inny - otworzenie branżowych centrów umiejętności z udziałem szkół zawodowych.

"Tego typu postulatów branża sformułowała kilkanaście i ogromna większość z nich została przyjęta przeze mnie i ministra Grzegorza Pudę do wspólnych prac nad szczegółową treścią kontraktu branżowego"

wyjaśnił szef MRPiT.

Gowin dodał, że podczas spotkania została przedstawiona branży "lista oczekiwań ze strony administracji rządowej". Jak powiedział, chodzi m.in. o budowę mocy odnawialnych źródeł energii, zwiększenie produkcji biomasy, tworzenie klastrów energii czy politykę szkoleniową firm.

"Spośród tego katalogu oczekiwań każda z branż wybierze najbardziej dostosowane do jej możliwości katalogi i zobowiąże się do realizacji w określonym terminie określonych rozwiązań"

wskazał.

"Powołaliśmy grupę roboczą, która pod kierunkiem wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika rozpocznie prace w przyszłym tygodniu"

zapowiedział Gowin, odnosząc się do prac nad kontraktem branżowym.

"Kontrakt branżowy ma polegać na tym, że strona rządowa uzyskuje od sektora informacje nt. największych zadań, konkretnych aktywności niezbędnych do tego, by mógł się on dynamicznie rozwijać"

powiedziała uczestnicząca w spotkaniu prezydent Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.

 Jak oceniła, było to "dobre, merytoryczne spotkanie w duchu współpracy". Dodała, że uczestniczyło w nim kilkanaście organizacji branżowych.

"Przedyskutowaliśmy punkt po punkcie, które z tematów mogą wejść do kontraktu branżowego, a które nie"

wyjaśniła.

Piątkowska liczy, że znajdą się w nim m.in. zagadnienia legislacyjne, dot. inwestycji w nowe technologie, gospodarki obiegu zamkniętego czy wsparcie promocyjne produktów-rolno spożywczych.

Według prezydent Izby Zbożowo-Paszowej ważne jest "kompleksowe podejście do sektora i rozmowy w kontekście współpracy w perspektywie wieloletniego planowania".

"Trzymam kciuki za to, że po pierwszym spotkaniu będzie dalszy ciąg i nurt długofalowego planowania będzie podtrzymany"

powiedziała.

 Zaznaczyła, że działalność legislacyjna po stornie państwa powinna być stabilna i przewidywalna.

"Żebyśmy nie byli zaskakiwani regulacjami z dnia na dzień"

wskazała Piątkowska.

Polityka Przemysłowa Polski to dokument strategiczny, który powstał w bieżącym roku w ramach szerokich konsultacji branżowych przy udziale ekspertów z zamiarem opracowania katalogu narzędzi wspierających rozwój polskiego przemysłu i budowy jego odporności na kryzysy.

Narzędziami służącymi realizacji Polityki Przemysłowej Polski mają być m.in. deregulacja przepisów (przykładowo w ramach tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze i sektorowe programy B+R. Celem Polityki Przemysłowej Polski ma być też wzmocnienie polskiego eksportu i skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach.

Źródło

Skomentuj artykuł: