Więcej rządowych pieniędzy na dofinansowanie linii autobusowych

Minister Infrastruktury zatwierdził przyznanie czterem województwom blisko 74 mln zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umożliwiły to przepisy nowelizacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pozwalające na przesunięcie niezaangażowanych środków do województw, w których kwota przyznana dla województwa okazała się niewystarczająca. Taka sytuacja wystąpiła w tym roku w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wspiera samorządy w odtwarzaniu i tworzeniu nowych linii autobusowych. Fundusz jest pierwszym narzędziem pomocy finansowej, umożliwiającym przywracanie połączeń w wielu regionach Polski, a tym samym skuteczną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zmiana przepisów i zwiększenie środków dla 4 województw pozwoli na dofinasowanie  kolejnych linii. Dodatkowe środki trafią do:

województwa pomorskiego - 16,3 mln zł,
województwa śląskiego - 15,5 mln zł,
województwa mazowieckiego - 28,4 mln zł,
województwa podkarpackiego - 13,6 mln zł.
Nowelizacja ww. ustawy utrzymała ponadto do końca 2023 r. zwiększoną stawkę dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze muzyczności publicznej. Pozwoli to na zapewnienie większej stabilności funkcjonowania Funduszu i uruchamianych przez samorządy połączeń.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA) od 2019 r. dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie linii uruchamianych przez samorządy w 2019 r. wynosił 300 mln zł, a w latach kolejnych - 800 mln zł rocznie.

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z FRPA. W 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł.  W 2020 r. przewozy wykonywane były na 2834 liniach komunikacyjnych, które zostały dofinansowane kwotą 139 mln zł.  W 2021 r. dopłatą z Funduszu objęto w skali kraju 4371 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wynosiła 358 mln zł.

W ramach naboru wniosków na 2022 r. dopłatą objęto około 4,9 tys. linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z Funduszu to przeszło 545 mln zł.

Skomentuj artykuł: