Wielka ulga kanclerz Merkel

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyrazili w piątek na konferencji prasowej po szczycie UE zadowolenie z osiągniętego porozumienia w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy.

Merkel podkreśliła, że to "wielka ulga", iż dzięki wspólnym wysiłkom udało się zbudować porozumienie wokół budżetu UE, funduszu odbudowy i mechanizmu warunkowości.

Zaznaczyła, że UE musi teraz podjąć decyzję dotyczącą nowych zasobów własnych w parlamentach narodowych, aby finansowanie stało się możliwe tak szybko, jak to możliwe.

"Będziemy potrzebowali pieniędzy, będziemy potrzebowali inwestycji"

powiedziała Merkel.

Merkel powiedziała, że mechanizm, który związany jest z korupcją i innymi finansowymi nieprawidłowościami, jest w budżecie UE potrzebny.

Von der Leyen podkreśliła na konferencji, że to dobry dzień dla Europy.

"To pokazuje, że Europa potrafi się porozumieć i działać w obliczu najgorszego kryzysu, z jakim kiedykolwiek mierzyła się UE. (...) Porozumienie pozwoli nam na silną gospodarczą odpowiedź na kryzys z zachowaniem praworządności. Obywatele i gospodarki UE potrzebują naszego wsparcia bardziej, niż kiedykolwiek i potrzebują go teraz"

powiedziała szefowa KE.

Dodała, że pakiet budżetowy musi zostać sfinalizowany, przy wsparciu europarlamentu, tak szybko jak to możliwe. Zaznaczyła, że potrzebna jest w następnym kroku szybka decyzja krajów członkowskich w sprawie ratyfikacji pakietu. Chodzi o decyzję dotyczącą nowych zasobów własnych. Podziękowała też Niemcom, które sprawują prezydencję w UE, za prace nad kompromisem w sprawie budżetu.

Von der Leyen przypomniała, że wcześniej w PE powiedziała o tym, iż jest możliwe skierowanie sprawy do TSUE w sprawie mechanizmu warunkowości. 

"To droga w związku z różnymi interpretacjami tego samego tekstu prawnego"

oświadczyła.

Dodała, że KE będzie potrzebowała czasu na przygotowanie wytycznych dotyczących mechanizmu warunkowości.

Michel podkreślił, że uczyniono duży krok do przodu.

"Mamy budżet, mamy fundusz odbudowy, więc możemy zmierzyć się z transformacją cyfrową, transformacją energetyczną, możemy wspierać małe i średnie firmy, naszych obywateli"

powiedział na konferencji prasowej.

W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU, należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

"Budżet UE, włączając Next Generation EU, musi być chroniony przed wszelkiego rodzaju nadużyciami finansowymi, korupcją, konfliktem interesów"

na taki zapis zgodzili się wszyscy unijni przywódcy.

Konkluzje zawierają też zapis, że stosowanie mechanizmu warunkowości będzie "obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich".

Unijni liderzy zdecydowali też, że środki w ramach mechanizmu będą musiały być "proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek przyczynowy między takimi naruszeniami a ich negatywnymi konsekwencjami dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony".

"Samo ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu"

czytamy w dokumencie końcowym szczytu UE.
Źródło

Skomentuj artykuł: