Wielka zmiana: Królewiec zamiast Kaliningrad

Królewiec i obwód królewiecki – takie nazwy powinniśmy stosować wobec rosyjskiego miasta Kaliningrad i obwodu kaliningradzkiego. Polska wraca do ich tradycyjnego nazewnictwa, związanego z naszą historią i dziedzictwem kulturowym. 

Zmiana na charakter symboliczny i nie odnosi się do przynależności państwowej obwodu królewieckiego.

Z inicjatywy samorządowców, popartej wnioskiem Ministra Rozwoju i Technologii, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju na posiedzeniu w kwietniu br. uchwaliła, że dla miasta Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec, a dla obwodu kaliningradzkiego, obwód królewiecki.

- Nie chcemy w Polsce rusyfikacji i dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie nazywania w naszym rodzimym języku Kaliningradu i obwody kaliningradzkiego. Nazewnictwu nam narzuconemu i sztucznemu, które nie jest związane z naszą historią. Fakt nazwania dużego miasta położonego blisko naszej granicy imieniem M.I. Kalinina, czyli zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940 r., budzi w Polakach negatywne emocje – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Rosyjska nazwa miasta jest sztucznym tworem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem. Wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej – to wszystko sprawia, że musimy inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersję i nie spotykających się w Polsce z akceptacją – dodaje minister Buda.

Zmiana nie wprowadza nowych obowiązków dla przedsiębiorców ani konieczności aktualizowania dokumentów. Nazwa Królewiec będzie uwzględniana na mapach.  Pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uchwała weszła w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Komisji.

Historia Królewca
 

Królewiec został zbudowany wokół zamku wzniesionego w 1255 r. przez Krzyżaków u ujścia Pregoły. Zamek ten nazwano Coningsberg, czyli Królewska Góra, na cześć króla Czech – Przemysła II Ottokara, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich wyprawy przeciwko Prusom.

Miasto po litewsku tradycyjnie nazywane jest Karaliaučius, po łotewsku Karaļaučiem, po czesku Královec, zaś jego historyczna rosyjska nazwa to Королевец – Korolewiec.

Królewiec wchodził w skład Państwa Zakonnego przez niemal 300 lat, potem przez ponad 400 lat znajdował się w granicach Prus i Niemiec. Przez 190 lat Królewiec był zależny od Polski, gdy tereny te były polskim lennem. Po drugiej wojnie światowej miasto weszło w skład ZSRR (a w jej składzie do Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej), zaś w 1946 r. władze moskiewskie zmieniły mu nazwę na Калининград, która w Rosji obowiązuje do tej pory.

Co to robi Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
Komisja działa przy Głównym Geodecie Kraju. W jej skład wchodzą specjaliści z dziedziny: geografii, historii, językoznawstwa i kartografii. Od 12 sierpnia 2021 r. nadzór nad Komisją wraz z Głównym Geodetą Kraju, pełni Minister Rozwoju i Technologii.

Skomentuj artykuł: