Wielkie ułatwienie w inwestycjach. Prezes BGK o szczegółach programu

Wnioski inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będzie mogła złożyć każda jednostka samorządu. Po wstępnej, prawie automatycznej ocenie zostanie wydana promesa, która uprawni do ogłoszenia przetargu – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

W poniedziałek został ogłoszony Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego funduszu jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na wsparcie finansowe na inwestycje.

Chcemy się skupić na tych inwestycjach, które dają największa efektywność ekonomiczną, dają nadzieję na większe przychody samorządu i jednocześnie poprawiają jakość życia mieszkańców

powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, który będzie zarządzał programem. Prezes BGK przedstawiła procedurę ubiegania się o środki.

Każda jednostka samorządu będzie mogła złożyć elektroniczny wniosek inwestycyjny, analiza wniosku będzie odbywać się prawie automatycznie, a potem taki wniosek będzie trafiał do komisji złożonej z BGK i KPRM, która będzie wydawać wstępną promesę uprawniającą samorząd do ogłoszenia przetargów

powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wymianie informacji o cenach zostanie wystawiona promesa inwestycyjna, na podstawie której samorządy będą mogły podpisywać umowy z wykonawcami a ci będą mogli ubiegać się o finansowanie.

Płatność będzie realizowana po zakończeniu inwestycji, chyba że będzie ona trwała dłużej niż 12 miesięcy, bo wtedy będziemy wypłacać dwie lub trzy transze w ramach zaliczki. Jednak przy krótszych inwestycjach po ich oddaniu będzie następować emisja obligacji BGK, po której środki zostaną przekazane jednostce samorządu, które zapłaci wykonawcom

powiedziała prezes BGK.

Dwa pierwsze nabory do programu będą pilotażowe, po nich zaś zostanie określona częstotliwość kolejnych naborów, o których BGK będzie informował w internecie.

Wśród kryteriów inwestycji prezes BGK wymieniła rodzaj inwestycji – ze wskazaniem takich o największej efektywności ekonomicznej, które np. dają szanse na przyciągnięcie inwestorów oraz wzrost dochodów. Kolejnym kryterium będzie wysokość dochodów, deklarowanych przez mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje, które będą realizowana przez samorządy o najniższych dochodach będą miały wyższy priorytet.

Chcemy zapewnić bezzwrotne finansowanie nawet do 95 proc. inwestycji. To bardzo ważne i unikatowe rozwiązanie, dające szanse na to, aby inwestycje odkładane od lat zaczęły być realizowane

powiedziała Daszyńska-Muzyczka i zapowiedziała, że przy wypełnianiu wniosków pomogą samorządom opiekunowie programu, którzy zostaną wyznaczeni w każdym z regionalnych oddziałów BGK.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N