Wspólne polsko-węgierskie starania o udrożnienie transportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy drogą czarnomorską

– Poczyniliśmy ustalenia, dobre dla rolników w naszych państwach i dla całej Europy – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus po rozmowach z ministrem rolnictwa Węgier Istvánem Nagyem. Ministrowie ds. rolnictwa Polski i Węgier w swoich oświadczeniach po spotkaniu w siedzibie MRiRW zapowiedzieli wspólne starania o udrożnienie transportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy drogą czarnomorską oraz o usprawnienie drogi lądowej.

– Komisja Europejska zaczęła nas słuchać dopiero, gdy zaczęliśmy występować razem, jako pięć państw frontowych. Jestem wdzięczny ministrowi Telusowi, że stanął na czele tej „piątki” i występuje teraz w roli lidera naszej nieformalnej koalicji – podkreślił minister rolnictwa Węgier István Nagy. 

Minister rolnictwa Węgier zaznaczył też, że państwa „piątki” są zgodne co do tego, że wprowadzone przez KE środki zapobiegawcze powinny obowiązywać dłużej niż tylko do 15 września 2023 r.
Minister Nagy poinformował, że zwrócił się do ministra Roberta Telusa o wsparcie w negocjacjach z Turcją dotyczących poszerzenia szlaku czarnomorskiego dla produktów z Ukrainy. 

– Teraz drogą morską dociera tylko ok. 12 proc. produktów z Ukrainy. Udrożnienie tej drogi zmniejszyłoby presję w naszych państwach – podkreślił węgierski minister rolnictwa.

Minister Robert Telus przyznał, że udrożnienie drogi morskiej dla produktów rolno-spożywczych z Ukrainy jest ważne. Zaznaczył, że będziemy także czynić starania o budowę narzędzi usprawniających transport tych produktów drogą lądową.

– Planujemy spotkanie w tej sprawie z udziałem ministra ds. rolnictwa Ukrainy Mykoły Solskiego. Będziemy wspólnie szukać rozwiązań – zapowiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Telus poinformował, że podczas dzisiejszego spotkania poczynili wraz z ministrem Nagyem wspólne ustalenia w interesie naszych rolników oraz rolników z całej Europy.

– Te działania naprawdę, a nie tylko w sferze deklaracji, budują solidarność europejską – podkreślił polski minister.

Ministrowie ds. rolnictwa Polski i Węgier poinformowali, że planują poszerzenie współpracy dla ochrony rolników i rolnictwa w Europie o kolejne państwa.

– Razem możemy zawalczyć o sprawy ważne i dla rolnictwa naszych krajów, i dla całej Europy – zaznaczył minister Telus.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że wszystkie te działania są „dla” a nie „przeciwko” – dla rolników, dla Unii Europejskiej, a także dla Ukrainy, a nie przeciwko nim.

Minister Telus zauważył, że produkty ukraińskie zostaną w Europie na dłużej, zwłaszcza, że rozpoczął się proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Źródło

Skomentuj artykuł: