Wzrost diet służbowych krajowych i zagranicznych przy podróżach służbowych

29 listopada wzrośnie wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku służbowych podróży zagranicznych. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. zmienią się stawki dotyczące wyjazdów krajowych. Nowe kwoty diet będą obowiązywać wszystkich pracowników, w tym zatrudnionych na postawie umowy o pracę.

Wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 45 zł. Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października br. Zmienia ono obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety w tym roku już raz się zmieniła - 28 lipca została podniesiona do 38 zł. Wcześniejsza kwota 30 zł obowiązywała przez prawie 10 lat.

- W mojej ocenie nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że stawka jest taka sama przez kilka lat. Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. wynosiło 1600 zł, a w 2022 r. jest to już 3010 zł. Stawki diety powinno się dostosowywać do aktualnych realiów. Być może warto byłoby zastosować ich stałą, coroczną waloryzację np. o wartość inflacji - mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Wysokość diety przy podróży służbowej uzależniona jest od czasu jej trwania:

  •     poniżej 8 godz. dieta nie przysługuje,
  •     od 8 do 12 godz. dieta wynosi 50% diety pełnej,
  •     w przypadku 12godz. i więcej przysługuje pełna dieta.

Te zasady mają również zastosowanie w przypadku osób samozatrudnionych. Przedsiębiorcy przysługuje dieta, jeśli wykonuje działalność poza stałym miejscem jej prowadzenia. Należność nie jest wtedy wypłacana w gotówce, ale właściciel firmy może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo: przedsiębiorca z Gdańska w celu wykonania oferowanej usługi jedzie do Krakowa, z którego wyjechał 21 listopada o 8:00, a wrócił następnego dnia o godzinie 23:00. Do kosztów uzyskania przychodów może więc zaliczyć 76 zł (2 x 38 zł).

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w obowiązujących od 2013 r. stawkach diet i ryczałtu za nocleg poza granicami Polski (zależą one od docelowego kraju podróży). Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych ma zacząć obowiązywać 29 listopada 2022 r. Dla Czech kwota to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro. Wysokość diety przysługującej pracownikowi jest uzależniona od czasu trwania podróży:

  •     do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
  •     ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
  •     ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku zagranicznej podróży biznesowej, właściciel firmy także może zaliczyć dietę do kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo: przedsiębiorca wyleciał z warszawskiego lotniska do USA 15 listopada o godzinie 8:00, a wrócił do Polski 20 listopada o godzinie 17:00. Podróż trwała 5 dni i 9 godzin, więc przedsiębiorcy będzie przysługiwało 5,5 diety. Za podróż do USA stawka diety to 59 dol., a więc podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 324,5 dol.

Walutę obcą należy przeliczyć na złotówki po średnim kursie z NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sporządzenia dokumentu wyjazdu/rozliczenia. Przyjmując, że przedsiębiorca rozliczał podróż 21 listopada, pod uwagę należy wziąć kurs z 18 listopada - 4,5337 zł. Podatnik obniży swoją podstawę opodatkowania i składki zdrowotnej o 1471,19 zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: