1,4 mld euro na rozwój woj. świętokrzyskiego

Około 1,4 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027otrzyma województwo świętokrzyskie na program regionalny. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego - marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik - podpisali kontrakt programowy. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z KE programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”.

Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla każdego z 16. regionów w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

- Pieniądze dostępne dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej zostaną przeznaczone na realizację ważnych inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i dodał, że:

- Największy nacisk zostanie położony na wsparcie przedsiębiorczości i B+R, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu oraz działań związanych z włączeniem społecznym.

Wiceminister wyjaśnił, że w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego został uzgodniony pakiet priorytetowych przedsięwzięć, które przyczynią się do rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Znaczną część pieniędzy zarząd województwa planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć drogowych wynikających z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego. Podpisanie uzgodnionego dokumentu oznacza, że teraz będzie można go negocjować z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu przez Brukselę będzie można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

Trwający paraliż tranzytu kolejowego przez Ukrainę powinien przejść niebawem do historii
Z inicjatywy prezydentów Polski i Ukrainy: Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego odbyło się spotkanie ministrów infrastruktury Polski Andrzeja Adamczyka i Ukrainy Oleksandra Kubrakowa.

- Wyraziliśmy jednoznaczne oczekiwane szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego towarowego przez Ukrainę. Trwający od dwóch miesięcy paraliż tranzytu kolejowego przez Ukrainę powinien przejść niebawem do historii. Nasze działania doprowadziły do złożenia deklaracji przez ministra transportu Ukrainy co do szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego przez ten kraj do Polski - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Zwiększenie limitu zezwoleń drogowych między naszymi krajami może nastąpić tylko gdy zostanie określony realny plan poprawy odpraw na przejściach granicznych polsko-ukraińskich. Nasi przewoźnicy zbyt długo oczekują na przekroczenie tej granicy przez co transport na wschód jest nieopłacalny. Dlatego warunkujemy podniesienie limitu poprawą jakości i skróceniem czasu odprawy granicznej - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W wyniku spotkania został uzgodniony tekst wspólnego oświadczenia o następującej treści:

1. Strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski. Strona ukraińska do 4.02.2022 r. poinformuje stronę polską o konkretnym terminie wznowienia tranzytu kolejowego przez terytorium Ukrainy.

2. Strony doszły do porozumienia w sprawie znacznego zwiększenia zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych z uwzględnieniem potrzeb polskich i ukraińskich przewoźników drogowych. Sprawa ta zostanie omówiona w ramach komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.
Do 5.02.2022 r. strony powinny ustalić datę posiedzenia komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych, która powinna ustalić terminy przekazania oraz ilość dodatkowych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

3. Strony porozumiały się w sprawie opracowania wspólnej mapy drogowej w zakresie znacznego podniesienia przepustowości polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych. Odpowiedni plan działań powinien być uzgodniony z udziałem przedstawicieli służb celnych, granicznych, i innych służb Polski i Ukrainy nie później niż do końca lutego br.

4. Strony porozumiały się w sprawie rozpoczęcia przeglądu punktów umowy o międzynarodowych przewozach drogowych zawartej między rządami Polski i Ukrainy w 1992 roku.

Wszystkie punkty wspólnego oświadczenia są zależne i powinny być realizowane w całości.
Strony ponadto podkreśliły zainteresowanie polskich spółek petrochemicznych PGNIG i PKN Orlen inwestycjami w ukraiński sektor petrochemiczny oraz porozumiały się co do wspierania ich współpracy z NAK Naftohaz Ukraina w tym obszarze. Ze swojej strony spółka KGHM wyraziła gotowość do rozpoczęcia rozmów o wspólnej eksploatacji złóż metali kolorowych.

Skomentuj artykuł: