2 mln gospodarstw uzyska dostęp do sieci światłowodowej

Dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa (POPC) dostęp do sieci światłowodowej uzyska ok. 2 mln gospodarstw domowych - zapowiedziała w czwartek w Sejmie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. W tym w Polsce Wschodniej, na obszarach nieatrakcyjnych dla operatorów.

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchała w czwartek informacji na temat stanu wdrożenia pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Buk przypomniała, że Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma trzy główne osie, a jego czwarta oś to pomoc techniczna.

"Pierwsza oś to rozwój sieci szerokopasmowych, wyeliminowanie dysproporcji w rozwoju sieci telekomunikacyjnej na obszarach nieatrakcyjnych z punktu widzenia operatorów i ich inwestycji"

wyjaśniła Buk.

Dodała, że druga oś POPC to e-administracja, czyli e-usługi dla obywateli.

"Usługi, z których już dzisiaj (..) można korzystać - większość z nich jest finansowana z POPC. Trzecia oś to rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa - podstawowych i bardziej zaawansowanych".

mówiła.

Dodała, że na program przeznaczono 2 mld euro.

Wskazała, że POPC wdraża podległe resortowi cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dystrybuujące środki unijne w naszym kraju.

Wiceszefowa resortu cyfryzacji zaznaczyła, w założeniu pierwsza oś POPC miała finansować światłowody, natomiast MC rozszerzyło go m.in. o hotspoty w gminach i Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE - program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego bezpłatnego i bezpiecznego internetu - PAP). Dodała, że w ramach pierwszej osi "mamy za sobą trzy konkursy, czwarty jest w trakcie".

Poinformowała, że w 2015 r. Centrum Operacyjne Polska Cyfrowa ogłosiło pierwszy konkurs w ramach pierwszej osi POPC przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców, który został rozstrzygnięty w 2016 r. Dodała, że w ramach tych działań powstało 6 tys. km światłowodów i zostało do nich podłączone 118 tys. gospodarstw domowych.

Buk oceniła, że "to co zmieniło diametralnie rzeczywistość telekomunikacyjną w naszym kraju" to drugi konkurs w ramach pierwszej osi POPC z 2016 r., który został rozstrzygnięty w 2017 r. 

"On miał charakter bezprecedensowy, dlatego, że (...) objął obszar całego kraju podzielonego na ok. 70 obszarów konkursowych. W ramach tego konkursu (...) zobowiązaliśmy operatorów do podłączenia nie tylko gospodarstw domowych, ale też szkół. (...) Wskaźniki (POPC - PAP) mówiły, że za 4 mld zł mamy podłączyć 726 tys. gospodarstw domowych"

zaznaczyła wiceminister.

Powiedziała, że w wyniku drugiego konkursu POPC w 2017 r. do sieci światłowodowej podłączono 53 obszary, a w tym samym roku ogłoszono trzeci konkurs na pokrycie siecią światłowodową pozostałych obszarów, przede wszystkim na terenie Polski Wschodniej. Dodała, że w wyniku trzech konkursów, dostęp do szerokopasmowego internetu uzyska ok. 2 miliony gospodarstw domowych i wszystkie szkoły, które dotąd nie miały nie miały dostępu do światłowodu.

"W konsekwencji 272 proc. wskaźnika POPC do którego zobligowała nas Komisja Europejska zostało pokryte"

zaznaczyła.

Jak oceniła Buk, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 to jedyny taki program w Europie, który zawiera wszystkie komponenty cyfrowe.

"To jest jego unikalność względem wcześniejszej perspektywy, kiedy te działania cyfrowe były rozproszone w różnych programach. Kończymy akurat perspektywę i możemy powiedzieć, że to było bardzo dobre podejście, znakomicie się sprawdziło i możemy powiedzieć, że chcemy je kontynuować w następnej perspektywie"

zaznaczyła.

Buk zaznaczyła, że w ramach uzgodnień z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej resort cyfryzacji dostał zgodę na to, by wpisać do perspektywy na lata 2021 - 2027 nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 

"Jednocześnie w zeszłym roku, w ramach procedowanej ustawy o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych wprowadziliśmy Fundusz Szerokopasmowy, czyli dodatkowe środki już nie unijne, tylko z budżetu państwa, które również będą przeznaczone na budowę sieci na tych najbardziej wykluczonych obszarach. Fundusz ten rusza od stycznia przyszłego roku - on będzie uzupełnieniem POPC"

powiedziała wiceminister.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii powołano Podkomisję stałą do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych.

Źródło

Skomentuj artykuł: