3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika.

- Przypomnę, że rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nie można z pomocą zwlekać. Liczy się każdy dzień. Teraz przed nami etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą swoją działalność wzdłuż Odry, a przychód ich spadł co najmniej o połowę. Otrzymają one 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika – wyjaśniła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branży:

- turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.),
gastronomicznej (restauracje, bary itd.),
- sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).
Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.

Warunki przyznania świadczenia

Firma otrzyma jednorazowe świadczenie, jeżeli wykaże spadek przychodów o przynajmniej 50 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Wsparcie przysługuje firmom, które posiadają PKD określone w rozporządzeniu oraz których działalność znajduje się na obszarze powiatów nadodrzańskich, również wymienionych w rozporządzeniu.

Wnioskowanie o świadczenie

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek płatnika składek. Będzie na to czas do końca roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie online – za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłaty?

Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ ma prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia. 

Z jednorazowego świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Dodatkowo kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku.

Bon turystyczny na dłużej

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31 marca 2023 r.  Bonem można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

Skomentuj artykuł: