3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika

Minister Marlena Maląg w Senacie przedstawiła przepisy ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców z powiatów nadodrzańskich. - Najważniejsze jest, aby te środki finansowe jak najszybciej trafiły do przedsiębiorców znad Odry – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Senacie.

Chcemy też, aby to rozwiązanie było elastyczne, dlatego w tej ustawie daliśmy sobie dyspozycję do wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w którym będą zawarte kody PKD działalności objętych wsparciem – mówiła minister.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o min. 50 proc.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branży:

- turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.),
gastronomicznej (restauracje, bary itd.),
- sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).
Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.

Bon turystyczny na dłużej

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31 marca 2023 r.

Za pomocą bonu można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

Skomentuj artykuł: