40 wniosków o dofinansowanie z sektora transportu za 5 mld euro uzyskało akceptację MFiPR

Zakończył się nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską (KE) wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Był to pierwszy nabór wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej CEF na lata 2021-2027.

W konkursie złożono ogółem 40 wniosków o łącznej wartości prawie 5 mld euro, które uzyskały akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To rekordowa liczba! Spośród złożonych wniosków osiem dotyczy mobilności wojskowej (Military Mobility).
Wnioski zostały złożone w ramach następujących priorytetów:

  •     projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T,
  •     inteligentne aplikacje dla transportu,
  •     interoperacyjność transportu,
  •     nowe technologie i innowacje,
  •     infrastruktura paliw alternatywnych,
  •     dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej.

Budżet konkursu wynosił 7,05 mld euro, a w każdej z trzech pul aplikowania: pula Funduszu Spójności, pula ogólna oraz pula dedykowana mobilności wojskowej (Military Mobility), obowiązywały inne poziomy dofinansowania. Wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone w czerwcu 2022 r.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: