70 mln zł dodatkowego wsparcia dla branży lotniczej

Na początku lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące pomocy dla podmiotów zajmujących się działalnością usługową wspomagającą transport lotniczy. Kwota przeznaczona na ich wsparcie to 69,15 mln zł – poinformowało ministerstwo infrastruktury.

Pomoc będzie świadczona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Dzięki temu dokumentowi wsparciem objęte zostaną podmioty prowadzące, zgodnie z PKD, działalność usługową wspomagającą transport lotniczy, w tym m.in.: zarządzający portami, agenci handlingowi czy załogi lotnicze realizujące usługi w ramach B2B.

Sektor lotniczy to jeden z obszarów gospodarki, który w wyniku pandemii ucierpiał najmocniej. Wyszliśmy więc naprzeciw postulatom branży i wnioskowaliśmy o wsparcie dla firm prowadzących działalność usługową wspomagającą transport lotniczy. Pomoc ta to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania podmiotów lotniczych, do których trafi prawie 70 mln zł. W ten sposób uratujemy setki miejsc pracy

powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Kwota przeznaczona zostanie na cztery podstawowe instrumenty pomocy:

  •     wypłaty świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
  •     wypłatę ponownego świadczenia postojowego,
  •     dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do 5 tys. zł),
  •     zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń 2021 lub okres od grudnia do stycznia 2021 r.

Jest to kolejna bezpośrednia pomoc dla branży lotniczej. W listopadzie 2020 r., dzięki wypłaconej dotacji, branża otrzymała 142 mln zł, które trafiły do 11 regionalnych portów lotniczych w całej Polsce.

Skomentuj artykuł: