906,25 mln zł dla pracowników budżetówki. Nagród nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby na kierowniczych stanowiska państwowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W wyniku rozmów ze związkowcami uzgodniono szereg zmian, które wspierają pracowników. Wśród nich są m.in. uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych czy dodatkowe środki dla pracowników tzw. „budżetówki”. 

Porozumienie zostało podpisane w Hucie Stalowa Wola. Premier w obecności prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz Piotra Dudy, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podpisał także umowę dotyczącą przeznaczenia 600 mln zł na rozwój zakładu. - Przez ostatnie lata wielokrotnie pokazaliśmy, jak dbamy zarówno o pracowników, jak i o pracodawców – chociażby obniżając podatki. W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią czy wojną za naszą granicą, zawsze wdrażaliśmy tarcze, które chroniły polskie rodziny. Nasze działania przynoszą konkretne rezultaty – według Eurostatu stopa bezrobocia w kwietniu 2023 r. wyniosła 2,7%, co sprawia, że razem z Czechami jesteśmy liderami w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem - powiedział Mateusz Morawiecki .

Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych
To rozwiązanie, które pozwala na wypłacanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z tej możliwości korzystają osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to np. zatrudnionych w górnictwie, energetyce, ale także nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy członków zespołów ratownictwa medycznego. Muszą spełniać warunki dotyczące m.in. odpowiednich okresów odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Do tej pory emerytury pomostowe miały charakter wygasający – zgodnie z założeniami przyjętymi prawie 15 lat temu przez naszych poprzedników. Zgodnie z porozumieniem zmieni się to od 1 stycznia 2024 r. Dzięki temu, możesz skorzystać z tego rozwiązania, nawet jeśli nie masz stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Dodatkowe środki dla pracowników
Około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia otrzyma blisko 55 tys. pracowników Domów Pomocy Społecznej. Dodatki będą dotyczyć okresu od kwietnia do grudnia 2023 r. - To wyraz wsparcia dla tych, którzy zajmują się najbardziej potrzebującymi - zaznaczył premier.

W 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Na wypłatę dodatkowych świadczeń rząd przeznaczy:

- 906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej*;
- 765 mln zł dla nauczycieli;
- 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych.
 

Korzystniejsze finansowo obliczanie minimalnego wynagrodzenia
Minimalne wynagrodzenie jest obliczane z uwzględnieniem różnych części składowych. Do tej pory wliczane były dodatki, które przysługują pracownikom za szczególne warunki pracy z powodu m.in.:

- wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;
- pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym;
- pracy szczególnie niebezpiecznej.
Od 1 stycznia 2024 roku te dodatki nie będą składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że dzięki temu zwiększy się wynagrodzenie pracowników, którzy otrzymują ten dodatek.

Zwiększenie Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych
Dzięki porozumieniu zwiększą się środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wsparcie z tego Funduszu przeznaczane jest bezpośrednio dla pracowników – np. w postaci dofinansowania do wypoczynku. Odprowadzane na ZFŚS środki zależą od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 jako punkt odniesienia wykorzystywany był 2019 rok. Od lipca 2023 r. odniesieniem będzie rok 2021. W 2024 r. na podstawie ustawy budżetowej nastąpi odmrożenie do poziomu z roku 2022 r. To sprawi, że ZFŚS będzie dysponował większymi środkami dla pracowników.

Odliczenie składek związkowych od dochodu
Co roku można odliczyć od dochodu kwoty przeznaczone na składki członkowskie na rzecz związków zawodowych. Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony – z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł. To nie jedyne wsparcie dla pracowników i pracodawców. - Porozumienie to jeden z elementów działań naszego rządu na rzecz pracowników. W ciągu ostatnich lat znacząco zwiększyliśmy wynagrodzenie minimalne. Jeszcze w 2015 r. minimalna pensja wynosiła 1750 zł. Od lipca 2023 r. będzie to 3600 zł, czyli ponad dwa razy więcej. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23,50 zł - podkreślil premier.

Jednocześnie zmniejsza się bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 5,1%. To najniższa wartość, jaką zanotowano w maju od ponad 30 lat. Od 2015 r. rząd zaproponował przedsiębiorcom szereg nowych rozwiązań – tak, by chcieli prowadzić firmy w naszym kraju. To przekłada się na nowe miejsca pracy. Wśród wdrożonych rozwiązań znalazły się m.in.:

- obniżka podatku CIT dla mniejszych przedsiębiorców z 19% do 9%;
- wdrożenie licznych ulg podatkowych (np. ulga IP BOX, ulga na innowacyjnych pracowników);
- zamrożenie cen energii eklektycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (785 zl/MWh).
 

Wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych
Rząd wspiera firmy w czasie trudnej sytuacji geopolitycznej. Dzięki tym działaniom, w 2023 r. aż 208 przedsiębiorstw energochłonnych skorzystało z rządowego programu pomocy. Aktualnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym programem pomocowym. Będzie on dotyczył przedsiębiorstw energochłonnych, które poniosły dodatkowe koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 r. Na wsparcie tego typu przewidzieliśmy 5 mld zł.

Umowa społeczna dla górnictwa węglowego
- Sprawiedliwa transformacja energetyczna uwzględnia aktualną sytuację w regionie i specyfikę krajową. W związku ze zmianami, dotyczącymi aktualnej sytuacji w sektorze wydobywczym, rząd zaktualizował wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej. Dotyczy on wielkości budżetu programu pomocowego, ale także nowych programów operacyjnych - poinformował premier Morawiecki. 

Aktualizacja uwzględnia także realizację:

- umowy społecznej, która dotyczy transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego;
- wybranych procesów transformacji województwa śląskiego z 2021 r.;
- umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r. w celu zapewnienia surowców w przejściowym okresie transformacji oraz zapewniania sprawiedliwego wymiaru transformacji.
 

Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski
Optymalne rozwiązanie w zakresie rozwoju polskiej energetyki to temat, który będzie poruszany podczas kolejnych rozmów i konsultacji społecznych. Celem zarówno strony rządowej, jak i związkowej jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski, przy jednoczesnym zachowaniu zasad sprawiedliwej transformacji. To także temat, który szef polskiego rządu porusza podczas wizyt i spotkań międzynarodowych.

* Nagród nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe.

Źródło

Skomentuj artykuł: