Akcje, polisy, gotówka. Pomimo koronakryzysu Niemcy są coraz bogatsi.

Zasoby finansowe gospodarstw domowych w RFN wzrosły w III kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,6 proc. do nowego rekordu 6,74 bln euro - ogłosił Bundesbank. Szczególnym wzięciem cieszą się akcje spółek zagranicznych.

- Rozwój w raportowanym kwartale ponownie wynikał z dalszego gromadzenia oszczędności  oraz trwającego ożywienia na rynku kapitałowym - wyjaśnił niemiecki bank centralny. Dynamika rozwoju jednak nieco osłabła. W II kwartale 2020 aktywa finansowe miały wzrost na poziomie 4 proc.

W gromadzeniu zasobów finansowych w Niemczech ważną rolę nadal odgrywa bezpieczeństwo. Indywidualne gospodarstwa domowe w III kwartale preferowały przede wszystkim gotówkę i depozyty; zasoby te wzrosły o 41 mld. euro. Wartość polis ubezpieczeniowych wzrosła o 19 mld euro.

- Jednocześnie szybko zwiększało się zaangażowanie prywatnych gospodarstw domowych na rynku kapitałowym - wyjaśnia Bundesbank.

Zakupiono akcje i udziały w funduszach o wartości 20 mld euro. Akcje spółek zagranicznych cieszyły się „większym wzięciem niż kiedykolwiek dotąd w przeszłości". Prywatni konsumenci korzystali z bardzo niskich stóp procentowych w ostatnich kwartałach, aby zaciągnąć tanie pożyczki w bankach - zwłaszcza kredyty mieszkaniowe w bankach krajowych.

Ogółem zadłużenie gospodarstw domowych w III kwartale wzrosło o 28 mld euro do 1,94 bln euro.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N