Bankowość otwarta na innowacje

Ponad 80 proc. Polaków w wieku 18-34 lata sięga w internecie po płatności online i bankowość mobilną. Z usług finansowych korzystają najczęściej za pośrednictwem banków, e-sklepów i platform sprzedażowych - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów i spółki Easy Check.

Autorzy raportu „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 r." wskazali, że spośród usług finansowych, z których Polacy korzystają za pośrednictwem internetu, najczęściej wybierane są płatności online (79 proc.) oraz bankowość mobilna (74 proc.). Pierwszego rozwiązania najchętniej używają ludzie młodzi w wieku 18-34 lata (ponad 83 proc.). Podobnie wygląda to w przypadku bankowości online. W tym przypadku odsetek młodych Polaków, którzy z niej korzystają wynosi ok. 80 proc. Ta statystyka maleje wraz ze wzrostem wieku ankietowanych.

Zapytani o to, w jakich instytucjach korzystają z wskazanych usług finansowych, młodzi ankietowani najczęściej zaznaczyli banki (72 proc.) i serwisy typu marketplace np. Allegro i OLX (69 proc.). Z kolei sklepy internetowe wybrało ponad 63 proc. badanych. Wśród respondentów w wieku 18-24 lata banki znalazły się na trzecim miejscu na liście (67 proc.). Częściej korzystają w sieci ze sklepów online (75 proc.) i serwisów sprzedażowych (73 proc.).

Jak przypomniał w rozmowie z PAP Jan Garnecki z Krajowego Rejestru Długów, podstawą do wprowadzania nowych rozwiązań opartych na otwartej bankowości jest unijna dyrektywa PSD2. Według przeprowadzonego badania, wie o niej ponad 1/3 ankietowanych. Najwyższą świadomość na ten temat mają respondenci w wieku 25-34 lata. 47 proc. z nich wie o dyrektywie i zdaje sobie sprawę, że umożliwia ona bezpieczne udostępnienie informacji z należącego do nich rachunku bankowego innym podmiotom.

Natomiast co trzeci badany ma świadomość, że dzięki dyrektywie PSD2 dostęp do informacji z rachunku mają też instytucje nie będące bankami. Blisko 60 proc. ankietowanych wie, że taki dostęp wymaga zgody właściciela konta. To jeden z warunków mających zagwarantować bezpieczeństwo danych.

Prezes spółki Easy Check Zbigniew Hordecki, cytowany w raporcie, zwrócił uwagę, że wgląd w informacje o rachunku i prawo do ich udostępnienia mogą mieć tylko podmioty posiadające odpowiednią licencję Komisji Nadzoru Finansowego i tylko za zgodą i na życzenie właściciela rachunku. - Kiedy klient, w trakcie procesu sprzedażowego, np. wnioskowania o pożyczkę, wyrazi zgodę na udostępnienie danych z konta, loguje się do swojego banku poprzez udostępniony przez firmę link - wyjaśnił. Dodał, że przedsiębiorca może mieć wgląd do informacji maksymalnie przez 90 dni; w tym czasie może monitorować jego wydatki i przychody.

Według badania respondenci są zainteresowani możliwościami, które daje otwarta bankowość. 53,5 proc. za atrakcyjne uważa np. możliwość korzystania z indywidualnych usług finansowych, takich jak ubezpieczenia czy pożyczki. W zamian za określone korzyści 55 proc. badanych byłaby też skłonna przekazać informacje z historii swojego rachunku bankowego. Wśród młodych Polaków ten odsetek wynosi ponad 60 proc. Za najważniejszych korzyści, które by ich do tego przekonały respondenci w wieku 18-34 lata uważają m.in. niższą cenę produktu (27 proc.), specjalną ofertę w postaci darmowego ubezpieczenia pożyczki lub kredytu (26 proc.), dodatkową usługę (23 proc.) oraz uproszczenie procesu sprzedaży i weryfikacji tożsamości (20 proc.), potrzebnej np. podczas wnioskowania o pożyczkę online.

Raport „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 r." powstał na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie spółki Easy Check i Krajowego Rejestru Długów w czerwcu 2021 r. na reprezentatywnej grupie 709 osób.

Źródło

Skomentuj artykuł: