Bardzo ważny wyrok dla polskiego „kraftu” oraz browarów kontraktowych. Sprawdź, co zmienia ten precedens

Celem rozporządzenia było objęcie zwolnieniem z akcyzy nie tylko niezależnych małych browarów, lecz także tzw. browarów kontraktowych - wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z 27 września 2022 r.. 

Mały browar kontraktowy zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w przedmiocie podatku akcyzowego. W decyzji NUCS zakwestionował stosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku, gdy mały browar produkuje piwo korzystając z licencji innego podmiotu.

Rzecznik wstąpił do postępowania toczącego się przed WSA w Gliwicach. W złożonym piśmie  poparł stanowisko zgodnie z którym, mały browar, który produkuje piwo na zlecenie innego podmiotu (browaru kraftowego) i we współpracy z nim (gdy oba podmioty wspólnie tworzą recepturę i oznaczenie piwa) nie działa na licencji i uprawniony jest do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Rzecznik zwrócił uwagę, że celem przepisów rozporządzenia było m.in. objęcie zwolnieniem nie tylko niezależnych małych browarów, lecz także tzw. browarów kontraktowych. 

WSA w Gliwicach wyrokiem z 27 września br., uchylił w całości decyzję NUCS w Katowicach. W ustnych motywach wyroku sąd zwrócił uwagę, że NUCS powinien wnikliwie przeanalizować, min. czy zasady współpracy małego browaru z jego kontrahentem (browarem kontraktowym) odpowiadają tym, w odniesieniu do których zapadły wyroki: TSUE -C- 285/14 oraz NSA - I GSK 681/17 i czy w sprawie tej można mówić o produkcji piwa na podstawie licencji. 

- To bardzo ważny wyrok dla polskiego „kraftu” oraz browarów kontraktowych. Bardzo cieszy to, że WSA w ustnym uzasadnieniu zgodził się z podnoszoną przeze mnie argumentacją co do celu ustanowionego zwolnienia z akcyzy, to jest udzielenia przez państwo wsparcia również tzw. browarom kontraktowym - powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Skomentuj artykuł: