BGK z nowym raportem CSR

Sytuacja wywołana przez kryzys gospodarczy i geopolityczny wymaga działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje te założenia w praktycznie wszystkich obszarach swojej działalności - inicjuje programy służące społeczeństwu i gospodarce, jest cenionym pracodawcą i wiarygodnym partnerem finansowym dla biznesu i samorządów.

Tym samym chce osiągnąć pozycję lidera programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pokazuje m.in. w raporcie CSR za 2021 r.

W minionym roku polski bank rozwoju wygenerował 122 mld zł wsparcia dla gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji. Był obecny ze swoimi klientami na 76. rynkach zagranicznych na sześciu kontynentach. Otrzymał rekordową liczbę wniosków na budowę prawie 5 tysięcy mieszkań społecznych i spółdzielczych.

Strategia oraz model biznesowy BGK przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

BGK dąży do równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych a ich wpływem na środowisko naturalne i jakość życia w Polsce. W raporcie po raz pierwszy przedstawił obliczenia śladu węglowego, które obejmują całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez bank. Raport spełnia standard GRI - międzynarodowy i uznany model raportowania niefinansowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: