Biurowy potencjał prawobrzeżnej Warszawy

W Warszawie, mieście o wysokim potencjale zasobów powierzchni biurowej, zauważalne są liczne kierunki rozwoju i przyszłość rynku nieruchomości. Podział stolicy na część lewobrzeżną i prawobrzeżną naturalnie generuje pytania i spekulacje dotyczące rozwoju powierzchni biznesowych po obu jej stronach. Sporządzony przez Cushman & Wakefield raport „4 strony Warszawy” odpowiada m.in. na pytanie, czy w prawobrzeżnej części Warszawy mogłoby powstać duże centrum biurowe?

Wschodnia część stolicy dysponuje 273 923 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Choć jest to wysoka liczba, stanowi ona jedynie 4,4% ogólnego zasobu miasta. Przeważająca część biur z prawobrzeżnego bilansu znajduje się na terenie Pragi Południe - 160 023 mkw., co stanowi 58%, oraz Pragi Północ 86 491 mkw., które stanowią 32% wspomnianego zasobu. Jednocześnie, największe skupisko powierzchni biurowej znajduje się w kwadracie czterech rond: Wiatraczna - Waszyngtona - Starzyńskiego - Żaba, gdzie zlokalizowane jest 165 100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, stanowiące 60% łącznych zasobów na prawym brzegu.

Eksperci C&W przewidują, że stolica ma szansę utrzymać wysokie tempo pozyskiwania nowych inwestycji, głównie dzięki dużemu rynkowi pracy z relatywnie niskimi kosztami pracy w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej.

W związku z kurczącą się dostępnością terenów w centrum miasta, możliwa jest coraz większa aktywność deweloperska w strefach niecentralnych, takich jak m. in. Praga. Miejsca o dużym potencjale dla nowych inwestycji biurowych to Port Praski, Dworzec Wschodni, Fabryka FSO i Szwedzka. Wspólnym mianownikiem wymienionych lokalizacji jest niewątpliwie dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, co wszystkie obiekty czyni atrakcyjnymi punktami wypadkowymi do dalszych aktywności.

- Powstające nowe budynki biurowe będą prawdopodobnie stanowiły część większych projektów wielofunkcyjnych, lub będą wypełniały luki w istniejącej zabudowie. Nie przewidujemy jednak powstania obszarów o dużej koncentracji budynków biurowych przypominających tereny Służewca czy korytarza Al. Jerozolimskich - mówi Marcin Miazek, Associate w dziale powierzchni biurowych C&W.

Impulsem dla rozwoju funkcji biurowych w prawobrzeżnej części miasta będą kolejne inwestycje infrastrukturalne, w tym przede wszystkim te „przybliżające” ten obszar do centrum Warszawy. Na atrakcyjność omawianej lokalizacji wpłynie dalsze rozwój metra (budowa III linii) oraz jej integracja z pozostałymi środkami komunikacji publicznej, w tym z Dworcem Wschodnim. Istotny będzie również rozwój infrastruktury drogowej - budowa wschodniego odcinka obwodnicy Śródmieścia, a także ukończenie wschodniego odcinka obwodnicy Warszawy. Atrakcyjność Pragi zwiększy się także dzięki kładce pieszo-rowerowej, która połączy prawy brzeg Wisły z Bulwarami Wiślanymi.

Źródło

Skomentuj artykuł: