Budowa tunelu pod Świną. Wykonano około 82 proc. prac

Wykonawca budowy tunelu pod Świną, konsorcjum PORR/Gülermak, określa zaawansowanie prac na około 82 proc. – przekazała odpowiedzialna za komunikację ws. inwestycji Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Prowadzone są m.in. prace drogowe przy tunelu.

Przeprawa pod Świną ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych mieszkańców Świnoujścia i turystów. Połączenie między wyspami Wolin i Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska) zapewniają obecnie przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co wiąże się często z długim oczekiwaniem na prom.

"W komorze odbiorczej TBM (Tunnel Boring Machine, maszyny drążącej tunel – red.) zabetonowano strop zewnętrzny. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych" – przekazała Skorupka-Kaczmarek.

Dodała, że na poszczególnych odcinkach kontynuowane są także roboty drogowe, m.in. budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Płyta poddrogowa na odcinku pomiędzy wyspą Uznam a wyjściem ewakuacyjnym EE1 jest zbrojona i betonowana. Montowana jest także instalacja infrastruktury w tunelu TBM, a prefabrykaty są uszczelniane. Kontynuowana jest również wylewka w kanałach technologicznych.

"W komorze startowej na wyspie Uznam wykonywane są konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne ponad stropem górnym, natomiast na rampie i w tunelu przeprowadzany jest montaż konstrukcji pod elewację" – przekazała Skorupka-Kaczmarek.

W budynku Biura Centrum Obsługi trwają też prace programistyczne, a także m.in. implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu. Na drogach trwa natomiast budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Przy wyjściach ewakuacyjnych prowadzony jest demontaż konstrukcji stalowej wzmacniającej tunel, a także "uciąglenie konstrukcji pod jezdnię i budowa klatki schodowej wewnątrz wyjść EE1 i EE2".

Zapytana o zaawansowanie prac przedstawicielka inwestora odpowiedziała, że "wykonawca konsorcjum PORR/Gülermak określa zaawansowanie prac na około 82 proc.". Na pytanie o ewentualne problemy związane z pracami wskazała, że "tak jak na wielu budowach w Polsce wpływ na prowadzone prace, ich tempo czy dostępne zasoby ludzi, materiałów oraz ceny mają: COVID, wojna w Ukrainie oraz inflacja".

"W przypadku budowy jednorurowego tunelu wyzwaniem dla wykonawców jest też logistyka prowadzenia prac i dostaw materiałów do tunelu. Tunel bowiem ma po jednym wlocie z każdej strony, co oznacza nieco utrudniony dostęp. Dobra koordynacja prac oraz dostaw jest kluczowa dla sprawnego prowadzenia tam robót" – zaznaczyła.

Pytana o harmonogram prac wskazała, że wykonawca ma zatwierdzony i podpisany aneks przedłużający roboty do 28 grudnia br.

Przeprawa pod Świną ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych mieszkańców Świnoujścia i turystów. Połączenie między wyspami Wolin i Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska) zapewniają obecnie przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co wiąże się często z długim oczekiwaniem na prom.

Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Źródło

Skomentuj artykuł: