Byli ministrowie rolnictwa chcą wstrzymania wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu

10 byłych ministrów rolnictwa, reprezentujących różne środowiska polityczne, zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata, które może być konsekwencją bandyckiej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Jarosław Kalinowski, Jerzy Józef Pilarczyk, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański wspólnie uważają, że w perspektywie niestabilnej sytuacji na Wschodzie, należy rozważyć kształt zarówno krajowej jak i unijnej polityki rolnej, a także zredefiniować główne cele, jakie były dotąd stawiane. Potrzeba jasno sprecyzowanych działań na najbliższe miesiące, a także w perspektywie średnio i długookresowej, na kolejne lata i dekady.

Ministrowie apelują m.in. o dokonanie dogłębnej analizy i rewizji Europejskiego Zielonego Ładu, w tym  strategii realizowanych przez Wspólną Politykę Rolną (WPR), które z niego wynikają - „Od Pola do Stołu” oraz „Strategii na rzecz Bioróżnorodności”. 

Zdaniem ministrów do czasu wypracowania, przy udziale środowisk rolniczych i reprezentacji konsumentów, nowych priorytetów i dokonania analiz, przy udziale miarodajnych rolniczych ośrodków naukowych, co do potencjalnych skutków ekonomicznych i społecznych Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, należy wstrzymać jego wdrażanie w całej Unii Europejskiej. 

Szczegółowe dyskusje o propozycjach, zawartych w apelu prowadzone będą podczas XXI Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z udziałem byłych ministrów rolnictwa. Kongres odbędzie się w Warszawie 27-28.04.2022 r. 

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Instytut ESG są partnerami Kongresu. 

Skomentuj artykuł: