Czeka nas ogromna i kosztowna transformacja: Odejście od węgla w stronę atomu

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. - to nazwa wspólnej spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Spółka powstaje w zaledwie 5 miesięcy od momentu podpisania 31.10.2022 r. w Seulu listu intencyjnego pomiędzy PGE, ZE PAK i koreańskim KHNP. 

- Jest to ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu, jak i dla mnie osobiście. Działamy bardzo dynamicznie, a powstanie PGE PAK Energii Jądrowej jest tego najlepszym dowodem. Potrzebujemy czystej i taniej, zeroemisyjnej energii i jesteśmy gotowi do realizacji budowy elektrowni jądrowej wraz z naszymi partnerami koreańskimi – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.
- W niespełna pół roku od podpisania listu intencyjnego wykonaliśmy wszystkie zaplanowane na ten okres prace, które potwierdziły wcześniej przyjmowane założenia dotyczące budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.  Zwieńczeniem tych działań jest zawiązanie spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Reprezentująca od dzisiaj PGE i ZE PAK spółka automatycznie przejmie wszystkie zadania związane z przygotowaniem do tej inwestycji i prowadzeniem bieżącej współpracy z naszymi koreańskim partnerami z KHNP – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. -  Energetyka jądrowa ma szansę stać się najważniejszym obok OZE źródłem bezpiecznej i taniej, zeroemisyjnej energii dla Polski, gwarantując nasze bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniając konkurencyjność gospodarki i dbałość o środowisko – dodał Wojciech Dąbrowski 
- Jestem przekonany, że przy takim tempie pracy i wsparciu władz państwowych, jak również samorządowych, instytucji, urzędów i organów odpowiedzialnych za wydawanie odpowiednych zgód, pozwoleń i decyzji, uruchomienie pierwszego bloku jest możliwe już w połowie przyszłej dekady. Budowa elektrowni jądrowej będzie klamrą transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, realizowaną w warunkach sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz pracowników kompleksu energetyczno-węglowego ZE PAK - powiedział Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.
W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków - po 2 z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, Prezesem Zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą Spółki jest Konin.

Czeka nas ogromna i kosztowna transformacja

- Odchodząc od węgla chcemy naszą energetykę oprzeć na atomie, bo energia jądrowa jest dziś energią tanią, bezpieczna, czystą i pewną – powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji informującej o powołaniu spółki, która będzie realizować projekt budowy elektrowni jądrowej w Koninie. Dodał, że powołana spółka PGE-PAK Energia Jądrowa to kolejny etap przybliżający budowę elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie. Teraz będzie ona prowadzić dalsze rozmowy z Koreańczykami dotyczące m. in. technologii, oddziaływania na środowisko, harmonogramu inwestycji, udziału właścicielskiego oraz finansowania. Poprzez obecność w projekcie PGE, spółka będzie zabezpieczała interes Skarbu Państwa.- Musimy myśleć przyszłościowo, o naszym bezpieczeństwie energetycznym w perspektywie nawet kilkudziesięciu lat i nie możemy ignorować procesów, które się dzieją wokół nas. Przykładem jest restrykcyjna, unijna polityka energetyczna – argumentuje wicepremier Jacek Sasin.

Polska energetyka jest oparta w 70 procentach na węglu, dlatego czeka nas ogromna i kosztowna transformacja tego sektora. Jednym z jej znaczących filarów będzie energetyka odnawialna. W polskich warunkach OZE nie gwarantuje jednak stabilności systemu. Aby zapewnić niezależność i bezpieczeństwo energetyczne państwa, Polska stawia na atom. - To jest ostatni dzwonek, żeby podejmować takie wyzwania oraz inicjować energetycznie ważne dla Polski inwestycje – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Eksperci na podstawie dotychczas wykonanych analiz przewidują, że w Pątnowie mogą zostać wybudowane co najmniej 2 reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Będą one mogły dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh czystej energii. Uruchomienie pierwszego bloku możliwe jest już w 2035 roku. - Ta inwestycja może w przyszłości zapewnić wytwarzanie energii na poziomie 10% krajowego zapotrzebowania – uzasadnia wicepremier Jacek Sasin.

Centralna lokalizacja Pątnowa, znajdująca się przy jednym z kluczowych, krajowych węzłów energetycznych umożliwia przesył energii we wszystkich kierunkach Polski.

Oto korzyści dla gospodarki

Wicepremier Jacek Sasin podkreśla, że to kosztowny, ale opłacalny projekt. Realizacja takiej inwestycji to także znaczące korzyści dla całej gospodarki.  Jak podkreśla: - „elektrownia, która tutaj będzie powstawać to 10 tys. nowych miejsc pracy. To szansa rozwoju dla tego regionu oraz dla samorządów na pozyskiwanie nowych środków”.

- To jest skok cywilizacyjny dla Wielkopolski. To gigantyczny impuls i dla życia społecznego, i dla gospodarki i dla samorządów, które wzorowo współpracują z rządem. To są nowe inwestycje i tysiące nowych miejsc pracy. Krótko mówiąc, Konin I Wielkopolska Wschodnia staną się jednym z fundamentalnych centrów rozwojowych polskiej energetyki jądrowej – dodaje minister Zbigniew Hoffmann.

Będziemy mieć trzy wielkoskalowe elektrownie jądrowe

„Polityka energetyczna Polski do roku 2040” – przewiduje, że do 2040 r. będziemy mieć trzy wielkoskalowe elektrownie jądrowe. Pierwsza, rządowa, powstanie w oparciu o amerykańską technologię na Pomorzu, a lokalizacja drugiej zostanie wyznaczona wkrótce. Trzecia elektrownia jądrowa, realizowana jako projekt biznesowy przez PGE i ZE PAK we współpracy z Koreańczykami będzie uzupełnieniem projektu rządowego.  

Równolegle największe polskie spółki, takie jak np. Orlen czy KGHM, planują inwestycje w tzw. SMR-y, czyli technologię małych reaktorów jądrowych, które dopełnią program rządowy. Uaktualniona PEP2040 przewiduje, że w 2040 r. ok. 73 proc. energii elektrycznej w Polsce będzie pochodzić z atomu oraz OZE. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.

Bezpieczna i sprawdzona technologia

PGE PAK Energia Jądrowa S.A.  będzie realizować inwestycję w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.  Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.
PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Harmonogram prac nad przygotowaniem inwestycji jest realizowany w rekordowym tempie:
- 31/10/2022  -  podpisanie listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP podpisanie porozumienia o współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych rządu RP oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei ; 
- 31/12/2022   -  wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie;
07/03/2023  -   podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim;
08/03/2023  -   wniosek PGE i ZE PAK do UOKiK w sprawie utworzenia wspólnej spółki celowej;
29/03/2023   -  zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej;
13/04/2023  -   zawiązana zostaje wspólna spółka celowa PGE i ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A.
PGE PAK Energia Jądrowa S.A., zgodnie z założeniami, będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Skomentuj artykuł: