Dietl: Polski rynek kapitałowy okazał się bardzo odporny, nie tylko na ataki rosyjskich hakerów, ale również na perturbacje rynkowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nagrodziła liderów rynku kapitałowego podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2022. Organizatorem uroczystości była GPW wraz z partnerami: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, BondSpot oraz GPW Benchmark. Tytuł Brokera Roku 2022 otrzymało Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Jak co roku GPW, KDPW oraz spółki BondSpot i GPW Benchmark uhonorowały prestiżowymi statuetkami najbardziej aktywnych uczestników polskiego rynku kapitałowego w minionym roku. Na Sali Notowań GPW odbyło się tradycyjne Podsumowanie Roku Giełdowego 2022. 

- Zastanawiam się jak na 2022 r.  będą patrzeć i opisywać historycy z perspektywy pięciu, dziesięciu lat. Dla polskiego i światowego rynku kapitałowego zaczął się on bardzo dobrze – od uspokojenia nastrojów po pandemii (…). 24 lutego sytuacja zupełnie się zmieniła – inwazja rosyjska na Ukrainę, groźba odcięcia energii wobec krajów europejskich skutkowała wzrostami cen surowców, blokada eksportu żywności z Ukrainy spowodowała z kolei wzrost cen produktów rolnych. Rozpędzała się również inflacja, a banki centralne zareagowały podwyżką stóp procentowych. Spadały też ceny akcji, obligacji – tak mniej więcej wyglądał rynek do września – października zeszłego roku. Potem nastąpiło ocieplenie nastrojów i względna poprawa. Ku zaskoczeniu, końcówka roku w Polsce na rynku akcji wypadła całkiem nieźle. Zmiany kursów od początku roku były mniej ujemne niż na wielu rozwiniętych rynkach, w tym brytyjskim i amerykańskim. A to wszystko mimo, że jesteśmy krajem przyfrontowym i pierwszoplanowym, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie - powiedział Marek Dietl, prezes GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW”. 

– Polski rynek kapitałowy okazał się bardzo odporny, nie tylko na ataki rosyjskich hakerów, ale również na perturbacje rynkowe. Było kilka momentów, gdzie testowaliśmy wydajność naszych systemów w związku z olbrzymią zmiennością. Wszystko przebiegło bez jakichkolwiek awarii. Zmienność ta spowodowała niezwykły rozwój instrumentów pochodnych, na których podwoiły się wolumeny. To bardzo dobrze wróży na przyszłość – zróżnicowana oferta produktowa GPW sprzyja stabilizacji naszych wyników finansowych – dodał Dietl. 

- Dla Grupy Kapitałowej KDPW zeszły rok był rokiem dostosowywania naszej oferty do potrzeb klientów oraz do regulacji. Zakończyliśmy prace nad wdrożeniem zmian w dyscyplinie rozrachunku, zgodnie z CSDR. Rozwijaliśmy również repozytorium transakcji, rozpoczęliśmy rozliczanie transakcji typu repo na TBSP prowadzonym przez BondSpot. Prowadziliśmy też prace związane z nowym systemem dla rynku OTC, derywatów OTC, który wdrożyliśmy w grudniu. Rozpoczęliśmy też pracę nad możliwością rozliczania transakcji opartych na wskaźniku WIRON (…) - podkreślił Sławomir Panasiuk, Wiceprezes KDPW.

Laureatami nagród przyznanych przez GPW zostały: 
•    Creotech Instruments,
•    PGE Polska Grupa Energetyczna, 
•    Dom Maklerski Navigator,
•    Raiffeisen Bank International,
•    ING Bank Śląski, 
•    HiProMine, 
•    Dom Maklerski BDM, 
•    Trigon Dom Maklerski, 
•    Biuro Maklerskie mBanku,
•    Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, 
•    Erste Securities Polska, 
•    Noble Securities,
•    ProService Finteco. 

Dwie nagrody, w tym tą najbardziej prestiżową – Brokera Roku 2022 r. otrzymało Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Nagrodę za największą liczbę wprowadzeń na Główny Rynek GPW odebrał Dom Maklerski Navigator. 

Swoje nagrody wręczyła również spółka BondSpot: - Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Oczekujemy powrotu rynku niskich stóp procentowych, niskiej inflacji, powrotu inwestorów zagranicznych na polski rynek. Pomoże nam w tym Ministerstwo Finansów poprzez zmianę przepisów podatkowych, a przede wszystkim klienci, którzy razem z nami będę wzrastać i obsługiwać więcej transakcji. Pomogą nam w tym również projekty, które będziemy wspólnie realizowali z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, dając nam możliwość rozwoju i tworzenia nowych produktów (…) - podkreślił Mariusz Bieńkowski, prezes BondSpot. 

Laureatami nagród przyznanych przez BondSpot były JP Morgan SE oraz ING Bank Śląski.
Laureatami nagród od GPW Benchmark zostały: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Pekao TFI. 

– Miniony rok dla GPW Benchmark, ale i dla całego rynku finansowego, stał pod znakiem rozpoczęcia procesu tranzycji, jeśli chodzi o wskaźniki referencyjne – ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON. Powstała Narodowa Grupa Robocza. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru wskaźnika WIRON jako wskaźnika alternatywnego do WIBOR-u, co przyspieszyło proces zmian technologicznych po stronie GPW Benchmark celem dostosowania systemu do publikacji WIRON-u. Ten wskaźnik (…) uruchomiliśmy 1 grudnia 2022 roku i podczas tegorocznego Podsumowania Roku Giełdowego przyznaliśmy nagrodę TFI Esaliens, który jako pierwszy podmiot zastosował wskaźnik WIRON w funduszu inwestycyjnym do obliczania opłat za wyniki funduszu (…) Przyznaliśmy również nagrodę Pekao TFI za wykorzystanie indeksów WIG w ofercie aktywnie zarządzanych funduszy - podsumował Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark.

Źródło

Skomentuj artykuł: