Do 14 lipca można złożyć wniosek o dopłatę za zakup nawozów mineralnych

Do 14 lipca br. można złożyć wniosek o dopłatę za zakup nawozów mineralnych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. – przypomniało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak podało MRiRW we wtorek na Twitterze, wnioski o dopłatę za zakup nawozów mineralnych można składać do 14 lipca br. O wsparcie może się starać rolnik, który złożył wniosek o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. oraz posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów - zaznaczono.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, deklarowaną przez rolnika powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez: 500 zł – w przypadku upraw rolnych; 250 zł – w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach PROW).

Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot jest tą, którą otrzyma rolnik.

Jeśli wnioskowane kwoty przekroczą 4,7 mld zł, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Zgodnie z komunikatem Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa z 27 czerwca br. wpłynęło blisko 164 tys. wniosków, z czego najwięcej od rolników z województw: lubelskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Źródło

Skomentuj artykuł: