Do 2043 r. 15% energii w Polsce z elektrowni atomowych

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka bierze udział w 65. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Konferencja odbywa się w dniach 20-24 września 2021 r. w Wiedniu. W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, wydarzenia ma formułę hybrydową. Szef delegacji Polski wziął udział w posiedzeniu w sposób zdalny.

Minister Michał Kurtyka, przedstawiając stanowisko naszego kraju na forum MAEA podkreślił, że energetyka jądrowa jest bardzo ważnym elementem transformacji polskiej energetyki w kierunku realizacji celów porozumienia paryskiego i osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Minister zaznaczył, że Polska przyjęła dwa kluczowe dokumenty w tym zakresie.

Najważniejszy - „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” przedstawia wizję odbudowy i transformacji całego sektora energetycznego.

Strategia ta potwierdziła plany uruchomienia do 2043 r. 6-9 GW mocy jądrowych, co stanowi około 15% przyszłych mocy wytwórczych w systemie krajowym. Jednocześnie zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej stanowi mapę drogową realizacji tych ambitnych, ale wykonalnych planów.

Minister dodał, że Polska uważa energetykę jądrową za istotną i niezbędną część przyszłego niskoemisyjnego globalnego miksu energetycznego. Zaznaczył również, że Polska aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej ukierunkowanej na ciągłe podnoszenie i utrwalanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na świecie poprzez działania na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

W corocznej Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej uczestniczą wysocy przedstawiciele 173 krajów członkowskich. Podczas spotkania następuje podsumowanie działań podjętych w ostatnim roku oraz ustalenie priorytetów w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na kolejnych 12 miesięcy.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N