Dodatkowe wsparcie dla komunikacji w Krakowie

- O dodatkowe 44,83 mln zł zwiększone zostanie dofinansowanie inwestycji na transport miejski dla Metropolii Krakowskiej. Pieniądze będą przeznaczone na zwiększenie dofinansowania Unii Europejskiej dla dotychczas realizowanych projektów. Inwestycje z pewnością poprawią mobilność mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę Małopolski oraz poprawią warunki środowiskowe w metropolii – powiedział  minister Grzegorz Puda. Dodatkowe fundusze będą przekazane dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

10 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczone na wspieranie inwestycji w niskoemisyjny transport publiczny w polskich miastach stawia go na trzecim miejscu pod względem wysokości alokacji w Programie – zaraz po sektorze drogowym i kolejowym.

- Dzięki funduszom europejskim i środkom krajowym realizowane są niezwykle potrzebne inwestycje. Dobra infrastruktura jest konieczna, aby Polska mogła się równomiernie rozwijać. Przy pomocy ZIT-ów samorządy miast i ich obszarów funkcjonalnych mogą wspólnie realizować inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

- Dotychczasowe inwestycje, jak powstanie torowiska wzdłuż Trasy Łagiewnickiej, przebudowa i budowa linii tramwajowych czy budowa zintegrowanego obiektu pętli autobusowo-tramwajowej, są flagowymi przykładami efektywnej współpracy europejskich i krajowych instytucji finansowych oraz samorządu. Formuła ZIT umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co sprzyja poprawie efektywności polityki spójności

dodał.

- Dobra współpraca przynosi dobre owoce. Samorządowcy korzystają dzisiaj z rozmaitych programów wsparcia, dzięki którym stan infrastruktury w miastach może się stale poprawiać. To wsparcie płynie do Krakowa zarówno ze środków rządowych, jak i ze środków europejskich – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dotychczas w ramach POIiŚ na obszarze woj. małopolskiego realizowanych jest 7 projektów z zakresu transportu miejskiego. Wsparcie obejmuje nie tylko obszar Metropolii Krakowskiej – jeden z projektów związany jest z opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic. 

- Z dofinansowaniem Funduszy Europejskich POIiŚ na terenie Małopolski realizowane są projekty o łącznej wartości 1,68 mld zł, z czego dofinansowanie to 667,19 mln zł – powiedział minister Grzegorz Puda.

- Kraków od lat korzysta ze środków, ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do tej pory Miasto i Metropolia Krakowska uzyskały przeszło 667 mln zł unijnego dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Cieszymy się z zapowiedzi zwiększenia dofinansowania projektów ZIT-owych. Łącznie, dzięki decyzji ministerstwa funduszy i polityki regionalnej otrzymamy dodatkowe 44,8 mln zł środków. Decyzja ministerstwa pozwoli na zwolnienie dotychczas zaangażowanych przez Miasto środków i zaangażowanie ich w inne, równie ważne dla mieszkańców zadania – zaznacza prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

- Budowa Trasy Łagiewnickiej to jeden z największych w historii Krakowa projektów inwestycyjnych. Realizowane przez spółkę Trasa Łagiewnicka zadanie, połączyło południowe i zachodnie dzielnice Miasta - mówi Mariusz Piątkowski, prezes spółki Trasa Łagiewnicka SA.

W Metropolii Krakowskiej realizowanych jest 6 projektów obejmujących budowę i modernizację linii tramwajowych, zakup taboru tramwajowego, zakup autobusów elektrycznych oraz opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). 

Na obszarze funkcjonalnym Myślenic realizowany jest projekt dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic. Wartość projektu to 267 tys. zł, w tym dofinansowanie UE to 190 tys. zł.

- Dofinansowanie inwestycji w niskoemisyjny transport miejski będzie kontynuowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). ZIT Metropolia Krakowska otrzymał drugą co do wielkości alokację w wysokości 450 mln zł – dodał minister Grzegorz Puda. 
Z programu FEnIKS na zrównoważoną mobilność miejską – jeden z głównych obszarów wsparcia w sektorze transportu – MFiPR przeznaczyło około 2 mld euro. 

Realizowane projekty obejmą budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych. W dalszej kolejności przewidywane jest również wsparcie zakupu taboru autobusowego czy trolejbusowego.

Dzięki tym inwestycjom zmniejszy się zatłoczenie motoryzacyjne w miastach, zanieczyszczenie powietrza i hałas. Pasażerowie zyskają możliwość sprawnego, niezawodnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się. Inwestycje poprawią płynność ruchu, ograniczymy też negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Skomentuj artykuł: