Dofinansowanie na promowanie polskich marek zagranicą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 6. edycję Konkursu w ramach projektu "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand", poddziałanie 3.3.3. POIR. Kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł.

Już po raz 6. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli złożyć wniosek i dostać dofinansowanie na promowanie marek produktowych, które mają szansę zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, a także na promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w dniach 11 lutego - 11 marca 2020 r.

Polska gospodarka - mimo niewielkiego spowolnienia - ciągle ma się bardzo dobrze. Naszą pozycję lidera wzrostu potwierdzają kolejne ratingi i prognozy tak renomowanych instytucji jak  OECD czy Bank Światowy. Czas na to, aby nasze firmy w pełni wykorzystały potencjał wizerunkowy tego polskiego cudu gospodarczego. Dlatego zachęcam Państwa do udziału w konkursie GO to Brand. Może on Wam pomóc w wykreowaniu marki produktów i usług na rynkach zagranicznych, z której na pewno warto skorzystać

zachęca minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.  

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, są dostępne na stronie PARP

Skomentuj artykuł: