Drugie najwyższe kwartalne przychody w historii parkietu

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) wypracowała w I kwartale 2023 r. przychody w wysokości 112,3 mln zł (wzrost o 1,8% rok do roku). 

-  Rok 2023 dobrze rozpoczął się dla naszej Grupy – po względem przychodów pierwszy kwartał był drugim najlepszym w historii GK GPW. Zawdzięczamy to między innymi zauważalnym przychodom z nowych linii biznesowych takich jak GPW Logistics, GPW Tech oraz Armenia Securities Exchange, które odpowiadały za około 10 proc. naszej sprzedaży. Możemy tylko żałować, że pandemia opóźniła komercjalizację naszych inicjatyw strategicznych o kilkanaście miesięcy – mówi Marek Dietl, prezes GPW. 
 

- Wyniki za pierwszy kwartał 2023 r. jasno pokazują, że wykorzystanie naszych kluczowych kompetencji w nowych obszarach biznesowych było właściwym posunięciem. Dzięki temu stopniowo zmniejsza się nasze uzależnienie od koniunktury na światowych rynkach finansowych. Wzrost sprzedaży oraz zwiększanie udziału powtarzalnych przychodów to priorytety również w nowej strategii, nawet jeśli przejściowo może to prowadzić do spadku rentowności – dodał prezes.  
 

Przychody z rynku finansowego wyniosły 66,5 mln zł i były najwyższe od I kw. 2022 r., kiedy zmienność na giełdach została podwyższona przez inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Przychody z rynku towarowego wzrosły w I kw. 2023 r. o 15,3% rdr do 41,4 mln zł, co stanowi najwyższy kwartalny wynik od II kw. 2019 r. Łączne przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego były w minionym kwartale najwyższe w historii GK GPW i po raz pierwszy przekroczyły 15 mln zł. 
 

Zysk netto GK GPW w ubiegłym kwartale wyniósł 27,0 mln zł i był o 29,0% niższy niż przed rokiem, na co wpłynęły w największym stopniu wyższe koszty działalności operacyjnej. Wzrost kosztów był efektem zwiększonej liczy etatów (zwłaszcza w spółce GPW), wyższych wynagrodzeń związanych m.in. z podwyższoną inflacją oraz wyższych kosztów usług obcych, głównie kosztów IT oraz doradztwa. Tak jak w poprzednich latach, w I kw. 2023 r. Grupa zawiązała rezerwę z tytułu rocznych opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym, która wyniosła 15,5 mln zł, o 0,8 mln zł więcej niż rok wcześniej.
 

Zarząd GPW przedstawił rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za 2022 r. w wysokości 113,3 mln zł, co daje 2,70 zł na akcję i stanowi 78,17% zysku skonsolidowanego (97,09% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).
Spółki wchodzące w skład GK GPW kontynuują realizację inicjatyw rozwojowych w ramach Strategii #GPW2022. Jednocześnie dobiegają końca prace związane z przyjęciem nowego wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania GK GPW. 

Źródło

Skomentuj artykuł: