Eurostat: Głodują w UE, a Polska je do syta!

8,3 proc. populacji Unii Europejskiej nie było w stanie pozwolić sobie na posiłek zawierający mięso, ryby lub odpowiednik wegetariański co drugi dzień – wynika z nowych danych Eurostatu.

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) poinformował, że odsetek populacji Unii Europejskiej (UE), której nie stać na porządny posiłek co drugi dzień, wzrósł z 7,3 proc. w 2021 r. do 8,3 proc. w 2022 r. Wśród osób zagrożonych ubóstwem odsetek ten wyniósł 19,7 proc., o 2,2 pkt. proc. więcej niż w 2021 r. (17,5 proc.). Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem, które nie były w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku był w 2022 r. najwyższy w Bułgarii (44,6 proc.), w Rumunii (43 proc.) i na Słowacji (40,5 proc.).

W sumie w 2022 r. aż 95,3 mln osób w UE (22 proc. ludności) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Liczba ta pozostała niemal bez zmian w porównaniu z 2021 r. (95,4 mln). Średnia wartość dla UE wynosi 21,6 proc. Ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego w UE było w 2022 r. wyższe w przypadku kobiet niż mężczyzn (22,7 proc. w porównaniu z 20,4 proc.).

Jakie jest ryzyko ubóstwa wśród dzieci?

Z danych Eurostatu wynika też, że w 2022 r. ponad jedna piąta (22,4 proc.) ludności UE żyjącej w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym nie jest ściśle uzależnione od poziomu dochodów gospodarstwa domowego, ponieważ może również odzwierciedlać bezrobocie, niską intensywność pracy, status zawodowy lub szereg innych cech społeczno-ekonomicznych. Nie jest jednak zaskoczeniem, że status zawodowy był jedną z głównych cech społeczno-ekonomicznych, wpływających na zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2022 r., gdy ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego w UE wynosiło 11,1 proc. dla osób zatrudnionych i 19,1 proc. dla emerytów, było to prawie dwie trzecie (65,2 proc.) dla osób bezrobotnych i 42,9 proc. dla innych osób nieaktywnych zawodowo. 

Z danych Eurostatu wynika też, że Polska wśród gospodarstw o niższym wykształceniu osiągnęła najniższy poziom ubóstwa. Najgorzej w rankingu wypadła Rumunia (85,3 proc.), zaś w całej UE wyniósł on 39,1 proc. CBOS w badaniach podkreśla, że prawie połowa Polaków pieniądze z 500+ wydaje na potrzeby rodziny. Dzięki temu wskaźnik ubóstwa dzieci w rodzinach z niższym wykształcenie wyniósł 9,1 proc. Jest to najniższy wynik w całej UE. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, gdzie powyższy wskaźnik wyniósł 15,9 proc.

To niejedyny dobry wskaźnik odnotowany przez Polskę.

Nowe dane o bezrobociu przedstawiła też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Świetnie wypada w nich Polska. Nowe dane o bezrobociu przedstawiła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Świetnie wypada w nich Polska. Wśród 30 zrzeszonych w niej państw nasz kraj może pochwalić się jednym z trzech najniższych wskaźników bezrobocia. Lepiej radzą sobie tylko azjatyckie potęgi: Japonia i Korea. Podsumowując; nasz kraj ma najniższe bezrobocie w UE, największy wzrost gospodarczy na świecie, najniższy klin podatkowy w UE oraz najniższe bezrobocie wśród osób młodych w historii. - Proszę Państwa, jeden wykres, który w warunkach merytorycznej kampanii wyborczej powinien być argumentem zbijającym całe morze nienawiści i pogardy ze strony akolitów i fanatyków:  Polska, wśród gospodarstw o niższym wykształceniu, osiągnęła NAJNIŻSZY POZIOM UBÓSTWA wśród dzieci! - komentuje na portalu internetowym Oskar Szafarowicz. - Rządy PiS zakończyły haniebne czasy głodu i nędzy wśród dzieci! I dodaje, że dodatkowo mamy:
• Najniższe bezrobocie w UE (2,7%)
• Największy wzrost gospodarczy na świecie (3,8% wg danych OECD)
• Najniższy klin podatkowy w UE
• Rekord eksportu (350 mld euro w zeszłym roku)
• Najniższe bezrobocie wśród młodych w historii (3,7% w kwietniu 2023r.)

- Polacy nie muszą żyć w strachu przed biedą i bezrobociem - nastał dobry czas dla naszej Ojczyzny ❤️👨‍👩‍👦🇵🇱 - podsumowuje.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku Czechy, Słowenia i Polska była krajami UE należącymi do grupy państwa z najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – podał Eurostat. W Polsce odsetek ten wyniósł 10,2 proc. Bardzo niski odsetek odnotowano też w Irlandii (5 proc.), w Luksemburgu (5,1 proc.) i na Cyprze (5,6 proc.).

Skomentuj artykuł: