Główne banki centralne obniżą w br. stopy procentowe

W 2024 r. banki centralne w głównych gospodarkach zainicjują serię obniżek stóp procentowych po wyraźnym spadku inflacji. Rynkowe prognozy zakładają jednak, że cykl będzie umiarkowany – prawdopodobnie dojdzie do około 3-4 cięć. Kontrakty terminowe powodują, że stopa procentowa EBC na koniec roku zbliży się do 3,5 proc., a stopa Fed do 4 proc. – napisał Miesięcznik Makroekonomiczny PIE, nr 2/2024.

Jak przypomina PIE Europejski Bank Centralny (EBC) obniży stopy w czerwcu. Rada Prezesów EBC dość jednoznacznie komunikuje, że cykl rozpocznie się na początku wakacji, a szanse na cięcie podczas kwietniowego posiedzenia są niewielkie. Pierwszym ruchem prawdopodobnie będzie obniżka stopy głównej o 25 pb. – z 4,50 proc. do 4,25 proc. Główną przesłanką do obniżania stóp jest słaba aktywność gospodarcza – analitycy EBC wskazują, że wzrost PKB w br. roku wyniesie zaledwie 0,6 proc. To rewizja w dół o 0,2 pkt. proc. względem grudniowej rundy. Cykl obniżek prawdopodobnie będzie stopniowy – analitycy banku nadal wskazują, że do 2026 r. inflacja będzie kształtować się nieco powyżej celu. 

- Podobne działania zainicjuje także Rezerwa Federalna USA (Fed) – pisze dalej Miesięcznik. Stopy procentowe do czerwca nadal kształtowane będą w przedziale 5,25-5,50 proc., a następnie najbardziej prawdopodobne jest cięcie o 25 pb. Dalsze perspektywy są jednak już mniej klarowne. Dane o aktywności gospodarczej oraz zatrudnieniu w USA systematycznie zaskakują pozytywnie. Zannualizowany wzrost w IV kwartale sięgnął 3,2 proc. k/k, a model GDP Now sugeruje niewiele słabsze tempo w I kwartale br. (2,5 proc.). Co więcej, dane o inflacji nie pokazują jednoznacznego obrazu. Szczególnie mocno akcentowane jest przyśpieszenie tzw. inflacji superbazowej na początku stycznia. To wskaźnik skoncentrowany wokół tempa wzrostu cen usług, który pomija m.in. kontrowersyjnie wyliczane koszty najmu. Zmiana prawdopodobnie nie wróży ponownego wzrostu inflacji. Sugeruje jednak, że może utrzymać się dłużej na poziomie przekraczającym cel Fed. W styczniu wskaźnik PCE wyniósł 2,4 proc. r/r, a jego część bazowa 2,8 proc. 

- Argumentem przeciw luźnej polityce jest także wzrost wycen na rynkach giełdowych czy kryptowalut – dodają eksperci z PIE.

Ich zdaniem na tym tle zdecydowanie wolniej działać będzie Bank Anglii. Obecnie utrzymuje on stopy procentowe na poziomie 5,25 proc. Kontrakty terminowe implikują pierwszą obniżkę o 25 pb. dopiero w sierpniu. Natomiast do końca 2024 r. prawdopodobne są 3 obniżki, w efekcie których stopy procentowe na koniec roku będą kształtować się blisko 4,5 proc. Podobnie jak w strefie euro, głównym mankamentem jest szybki wzrost cen usług. To pokłosie silnych podwyżek wynagrodzeń – tempo wzrostu na koniec roku oscylowało w pobliżu 6 proc.

W 2025 r. oczekujemy kontynuacji obniżek stóp procentowych. Paneliści ankietowani przez
Focus Economics wskazują, że w IV kwartale 2025 r. stopa procentowa w strefie euro wyniesie 2,75 proc. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych będzie to 3,25-3,50 proc. – stwierdza na zakończenie Miesięcznik Makroekonomiczny PIE.

Skomentuj artykuł: