"Hołd pruski" i "Hołd ruski" - nowe monety kolekcjonerskie NBP

W środę Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie "Hołd pruski" i "Hołd ruski" - zapowiedział bank centralny. Nowe monety mają być przypomnieniem wizji historii malarza Jana Matejki oraz ważnych wydarzeń z dziejów Polski.

W twórczości Mistrza Jana motyw polskich zwycięstw nad państwami, które potem dokonały zaborów, był obecny od pierwszych, młodzieńczych jeszcze dzieł. Już w 1853 roku stworzył niewielki obraz sztalugowy "Carowie Szujscy przed Zygmuntem III", który przypominał o klęsce Moskwy w wojnie z Polską na początku XVII wieku

pisze Henryk Litwin w folderze emisyjnym NBP.

Przypomniał, że jeszcze później Matejko zaplanował dwa obrazy, których wspólnym motywem było przedstawienie obcego władcy na klęczkach, w geście hołdu składanego polskiemu królowi. W roku 1882 został ukończony "Hołd pruski", przedstawiający przysięgę lenną księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna składaną Zygmuntowi Staremu w Krakowie w 1525 roku. "Dziesięć lat później Matejko zaplanował stworzenie kolejnego wielkiego malowidła historycznego, przedstawiającego hołd złożony Zygmuntowi III przez wziętego do niewoli cara moskiewskiego Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci, co miało miejsce w Warszawie w roku 1611" - czytamy w folderze.

Na rewersie monety "Hołd pruski" widnieje wizerunek fragmentu obrazu Jana Matejki pod tym samym tytułem ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Natomiast na rewersie monety "Hołd ruski" znajduje się wizerunek fragmentu obrazu Jana Matejki Carowie Szujscy na sejmie warszawskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Na awersach monet umieszczono stałe elementy monet: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Monety wchodzące w skład zestawu zostaną wyemitowane w nakładzie do 10 tys. sztuk. Cena sprzedaży zestawu będzie wynosić 500 zł brutto. Zestawy będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Wszystkie monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce.

Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w naszym kraju.

Bank podkreśla, że emisja wartości kolekcjonerskich jest okazją do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, a także do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 12 grudnia 2019 r. Tego dnia bank centralny wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł: 100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: