Moody's obniża rating 10 bankom w USA

Agencja Moody's obniżyła o jeden stopień ratingi kredytowe dziesięciu pomniejszym bankom w USA, sześć większych banków, w tym Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street i Truist Financial, wzięła pod obserwacje pod kątem potencjalnych obniżek ratingów.

CNN Business odnotowuje, że decyzja agencji ratingowej Moody's dotycząca przeglądu dużych banków z uwzględnieniem modyfikacji ich ocen, znacząco wpłynęła na spadek cen akcji. Inwestorzy byli w obawie o problemy sektora bankowego w USA.

W ocenie Moody's, wysłane ostrzeżenie "odzwierciedla ciągłe napięcie w amerykańskim sektorze bankowym, w tym rosnącą presję na finansowanie". Niższe ratingi jednak mogą tym bardziej koszty finansowania banków. Sytuacji banków nie poprawia seria podwyżek stóp procentowych realizowana przez Rezerwę Federalną.

Przy ocenie trzech banków - Truist, Cullen Frost i US Bancorp - Moody's wskazał na ryzyka związane z "ekspozycjami na nieruchomości komercyjne", gdyż jak zaznacza CNN Business, spada wartość biur w USA z uwagi na rosnącą popularność pracy zdalnej. W nieruchomości komercyjne zaangażowanych jest również wiele mniejszych banków w USA, w tym te, którym agencja już obniżyła rating.

Agencja Moody's wskazała, że "nadal spodziewa się łagodnej recesji na początku 2024 r., a biorąc pod uwagę finansowe napięcia w amerykańskim sektorze bankowym, prawdopodobnie nastąpi zaostrzenie warunków udzielania kredytów i wzrost strat kredytowych amerykańskich banków".

Problem w sektorze bankowym w USA pojawił się na początku 2023 r. 10 marca 2023 r. upadł Silicon Valley Bank, co pociągnęło za sobą upadek kolejnych banków, w tym Signature Bank, szeroko otwartego na rynek krypto. 

Skomentuj artykuł: