W 2019 r. banki udzielą kredytów mieszkaniowych za 60 mld zł. Ile w 2020 r.?

Związek Banków Polskich szacuje, że 2019 roku banki udzielą ok. 220 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 60 mld zł , jednak w 2020 roku ten poziom finansowania jest raczej nie do utrzymania - poinformował dziś Jacek Furga, z ZBP.

Pytanie, na ile obietnice co do poziomu utrzymania niskich stóp procentowych będą się potwierdzały i na ile sektor bankowy będzie mógł zapewnić kontynuację takiego poziomu finansowania. (...) Bez zmiany przepisów, które nakładają na sektor bankowy dodatkowe obciążenia to poziom 60 mld zł w dłużej perspektywie nie jest do utrzymania - jest zagrożenie limitowania akcji kredytowej ze strony banków. Raczej nie widzę możliwości powtórzenia tego poziomu kredytowania w roku przyszłym

powiedział Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Z raportu AMRON-SARFiN wynika, że w trzecim kwartale 2019 roku banki udzieliły 59,7 tys. kredytów mieszkaniowych, o 0,65 proc. więcej niż w II kwartale 2019 roku. Ich łączna wartość to 16,87 mld zł, co oznacza wzrost kdk o 2,62 proc. Zarówno liczba nowych umów, jaki wartość kredytów były znacząco wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 14,7 proc. i 24,3 proc. Z danych ZBP wynika, że poziom akcji kredytowej w III kwartale 2019 roku był najwyższy od 43 kwartałów.

Po 9 miesiącach 2019 roku wartość wszystkich udzielonych kredytów na zakup mieszkań i domów osiągnęła 87 proc. wartości ubiegłego roku.

ZBP podał, że wzrost wartości finansowania to w głównej mierze efekt systematycznego wzrostu średniej wartości kredytu mieszkaniowego, która przekroczyła w trzecim kwartale br. wysokość 282 tys. zł i była wyższa o 8,8 proc. niż 12 miesięcy wcześniej.

W ocenie ekspertów Centrum AMRON obecnie otoczenie makroekonomiczne sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości, a dobre warunki panujące na rynku przełożyły się na wyniki sprzedaży mieszkań oraz poziom akcji kredytowej w III kwartale 2019 roku.

Rosnące wynagrodzenia przy jednocześnie niskich stopach procentowych i braku alternatywnych, atrakcyjnych możliwości lokowania oszczędności w sytuacji znacznej inflacji, a także rosnąca wartość nieruchomości sprzyjają postrzeganiu mieszkania jako dobrej inwestycji

napisano w komunikacie prasowym.

W III kwartale 2019 roku przeciętne ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach znacznie wzrosły o ponad 4 proc.. I to zarówno w Białymstoku (wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 m kw. o 198 zł, czyli 4,2 proc.) jak i w stolicy, gdzie średnia cena wyniosła 8.790 zł/m kw. i była wyższa o 342 zł, czyli 4,05 proc. niż w poprzednim kwartale. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku zanotowane wzrosty przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania wyniosły prawie 10 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: