W 2023 jeszcze jedna obniżka stóp proc.? „Oczekujemy tego”

RPP będzie kontynuowała cykl obniżek stóp procentowych, jednak w wolniejszym tempie niż mógł sugerować jego gwałtowny początek. W tym roku oczekujemy jeszcze jednej obniżki stóp o 25 punkty bazowe – stwierdziła ekonomista banku PKO BP Urszula Kryńska w komentarzu do decyzji RPP.

Decyzja RPP

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa, referencyjna będzie od czwartku wynosić 5,75 proc. W komentarzu do decyzji RPP ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska wskazała, że tym razem Rada nie zaskoczyła i obniżyła stopy w skali oczekiwanej przez większość ekonomistów rynkowych W efekcie działanie Rady wywołało pozytywną reakcję rynkową i kurs euro powrócił w okolice 4,6 zł.

„Komunikat po decyzji nie różnił się znacząco od poprzedniego. Rada zauważyła pogorszenie koniunktury w globalnej gospodarce i złagodzenie presji kosztowej. W kraju RPP zwróciła uwagę na obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej, spadki produkcji i sprzedaży detalicznej, chociaż następujące w słabszym tempie niż przed miesiącem, oraz spadek zatrudnienia w sekt. Przedsiębiorstw”

stwierdziła ekonomistka PKO BP

W jej ocenie kluczową przesłanką dla środowej decyzji RPP był spadek inflacji we wrześniu do 8,2 proc. oraz przewidywanie obniżenie się inflacji bazowej. W komunikacie Rady wskazała ona także na obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, które oddziałują w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej.

„W ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając opóźnienia, z jakimi decyzje wpływają na gospodarkę, Rada dokonała dostosowania stóp procentowych, co jest spójne z realizacją celu NBP w średnim terminie. Przed miesiącem dostosowanie miało sprzyjać realizacji tego celu. Uważamy, że RPP będzie kontynuowała cykl obniżek stóp procentowych, jednak w wolniejszym tempie niż mógł sugerować jego gwałtowny początek”

stwierdziła Urszula Kryńska

Przypomniała, że w komunikacie RPP podkreśliła, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

„Oczekiwany mocny spadek inflacji uzasadni naszym zdaniem kolejne stopniowe obniżki stóp na przełomie 2023 i 2024. W tym roku oczekujemy jeszcze jednej obniżki stóp o 25 pb, a w pierwszej połowie przyszłego roku obniżek o łącznie 100 pb. Podkreślamy przy tym, że nasz scenariusz bazowy jest wypadkową różnych czynników krajowych (np. sytuacja polityczna) i zagranicznych (np. globalny cykl polityki pieniężnej). W związku z tym niepewność wokół niego jest ponadstandardowo wysoki”

stwierdziła ekonomistka PKO BP
Źródło

Skomentuj artykuł: