Co daje bankom zyski?

Zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2 mld 781 mln zł  w trzecim kwartale br., a rok temu bank miał 253 mln zł straty netto. Wynik banku okazał się o 14 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 2 mld 446,9 mln zł. Bardzo dobre wyniki mają też inne państwowe banki.

Bank Pekao S.A. odnotował w minionym kwartale skokowy wzrost nowej sprzedaży kredytów hipotecznych, dobrą sprzedaż pożyczek gotówkowych i pokaźny wynik w bankowości dla firm oraz brak zdarzeń jednorazowych i niskie koszty ryzyka, co przełożyło się na wysoki zysk netto. – Trzeci kwartał był pod względem osiągniętego przez Bank Pekao zysku netto wyjątkowo dobry. Złożyło się na to kilka czynników. Na pewno na wyróżnienie zasługuje bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, napędzona rządowym  „Bezpiecznym Kredytem 2 proc.”, w którym udział rynkowy naszego banku przekracza 40 proc. Mimo wymagającego otoczenia również bankowość dla firm: małych, średnich i dużych zanotowała dobre wyniki. To dowód na to, że efektywnie i szybko odpowiadamy na potrzeby naszych klientów – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao. Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2023 r. wyniósł 1 mld 716 mln zł wobec 544 mln zł straty netto rok wcześniej, spowodowanej głównie odpisami związanymi z wakacjami kredytowymi. Narastająco po 9 miesiącach br. zysk netto Pekao sięgnął 4 mld 855 mln zł wobec 832 mln zł rok wcześniej. Jak wynika z informacji Pekao, mocne było odreagowanie w bankowości detalicznej, w szczególności w sprzedaży kredytów hipotecznych, do czego przyczynił się rządowy program „Pierwsze Mieszkanie”. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień 2023 wyniosła 3,5 mld zł i była siedmiokrotnie wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa i pół razy wyższa niż kwartał wcześniej. Uwagę zwraca również nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych, która urosła w ujęciu rok do roku o 15 proc. Przy tym dynamika sprzedaży znalazła się znacznie powyżej średniej dla sektora bankowego. Aż 82 proc. tego rodzaju pożyczek sprzedano zdalnie. Trzeci kwartał to również kontynuacja korzystnego trendu w pozyskiwaniu nowych klientów indywidualnych. Łącznie od początku stycznia do końca września przybyło w Banku Pekao S.A. 450 tys. nowych kont osobistych, co jest dla banku wynikiem rekordowym. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec września wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,7 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok – 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.
W trzecim kwartale br. także Alior Bank zaprezentował rekordowe przychody na poziomie 1 mld 45 mln zł. Bank zdecydowanie zwiększył zaangażowanie w segmencie kredytów hipotecznych, a ich sprzedaż osiągnęła prawie 1 mld zł. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w trzecim kwartale bieżącego roku osiągnęła wartość niemal 1,5 mld zł. Bank umacnia także swoją pozycję lidera Consumer Finance – sprzedaż kredytów w tym segmencie wzrosła o 21 proc. rok do roku. Trzeci kwartał 2023 r. Alior Bank zamknął kolejnym już rekordowym wynikiem finansowym. Zysk netto w tym okresie wyniósł 572 mln zł i wzrósł o 634 mln zł rok do roku. Zysk netto po trzech kwartałach br. osiągnął wartość 1 mld 443 mln zł - w porównaniu z 323 mln po trzech kwartałach 2022 r. - W trzecim kwartale 2023 r. osiągnęliśmy doskonałe wyniki finansowe i wypracowaliśmy ponad 570 mln zł zysku netto. We wrześniu osiągnęliśmy najwyższy poziom sprzedaży wolumenu hipotek, przekraczając wartość 500 mln zł w skali jednego miesiąca, co jest wartością niespotykaną w historii Alior Banku. Jako organizacja włożyliśmy bardzo dużo pracy w osiągnięcie tego wyniku, począwszy od zaplanowania i przygotowania banku na bezprecedensowy napływ wniosków kredytowych, odpowiednią kalibrację procesów biznesowych, po obsługę decyzji kredytowych i uruchomień - mówi Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.
Natomiast jak informuje PKO BP, rekordowy wynik kwartalny bank osiągnął dzięki dalszemu wzrostowi dochodów, wysokiej efektywności kosztowej i stabilnym kosztom ryzyka kredytowego. Po trzech kwartałach br. zysk netto grupy PKO BP wzrósł do 4 mld 82 mln zł z 1 mld 59 mln zł rok wcześniej. Wynik na działalności biznesowej w III kwartale 2023 roku wyniósł 6,17 mld zł, czyli wzrósł 6 proc. kdk. i 14 proc. rdr po wyłączeniu efektów zdarzeń jednorazowych. Rok wcześniej wyniki banku obciążyły koszty wakacji kredytowych. 

Skomentuj artykuł: