E-faktura coraz bliżej

Ustawa wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) po podpisaniu przez prezydenta, oczekuje już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego. E-faktura to kolejny ważny element uszczelnienia systemu podatkowego, ale także wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla przedsiębiorców.

Podpisanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej obowiązek KSeF potwierdza deklarowany wcześniej przez resort finansów termin wejścia w życie nowej formy fakturowania. Zgodnie z założeniami nowych regulacji wystawianie faktur przez przedsiębiorców w systemie informatycznym resortu finansów stanie się obowiązkowe od 1 lipca 2024 r, a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. Już za nieco ponad 10 miesięcy podatnicy VAT z siedzibą w Polsce będą zobowiązani do wystawiania faktur wyłącznie przez KSeF. Obowiązek będzie również dotyczyć zagranicznych podmiotów, które posiadają na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o VAT.

Projekt KSeF to kontynuacja rozpoczętej w 2016 r. i realizowanej przez dwie kadencje sejmu polityki uszczelniania systemu podatkowego. Jak wskazuje Krajowa Administracja Skarbowa Polska jest obecnie w absolutnej czołówce państw europejskich redukujących lukę VAT. - Szacujemy, że w 2015 r. luka VAT wynosiła 24,1 proc., a w 2022 r. już tylko ok. 4,9 proc. potencjalnych wpływów. To spadek o ok. 80 proc. - podkreśla z-ca szefa KAS insp. Mariusz Gojny. - KSeF to kolejne narzędzie uszczelniania systemu VAT wykorzystujące najnowsze technologie - dodaje. W ocenie KAS, wprowadzenie obowiązku e-fakturowania zwiększy dochody budżetu państwa z tytułu VAT. - Co równie ważne, KSeF zapewnia możliwość bieżącego monitorowania transakcji i tym samym ogranicza potrzebę prowadzenia przez administrację skarbową działań kontrolnych u przedsiębiorców – zaznacza Gojny.

Projekt ustawy wdrażającej KSeF został poprzedzony szerokimi konsultacjami publicznymi, co odpowiednio dostosowało przepisy do oczekiwań przedsiębiorców. Resort finansów zapewnił, że będzie też prowadzony dialog z biznesem dotyczący projektów aktów wykonawczych do ustawy.

Wg wiceszefa KAS powszechne e-fakturowanie to rozwiązanie, które jest korzystne dla podatników. - Poprzez usprawnienie rozliczeń w przedsiębiorstwach oraz automatyzację procesów weryfikacji rozliczeń przez KAS, projekt oferuje przedsiębiorcom korzyści podatkowe i biznesowe. Wdrożenie powszechnego KSeF przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw. Docelowo KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych – zapewnia Gojny.

Zdaniem Michała Sosnowskiego, eksperta KSeF w Exorigo-Upos przedsiębiorcy, aby zdążyć na czas powinni już zacząć przygotowania do wdrożenia systemów w swoich firmach. - Cieszy nas zakończenie okresu niepewności w sprawie obowiązku KSeF – wskazał ekspert. W jego ocenie przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz zaczynają analizę pod kątem KSeF, powinni jak najszybciej zidentyfikować wszystkie źródła wystawiania faktur i procesowania dokumentów zakupu w firmach. - Należy zweryfikować w swoim dziale IT lub u dostawców systemów, czy przygotowana jest aktualizacja oprogramowania, gwarantująca komunikację z KSeF – zaznaczył ekspert. Podkreślił, że jeśli taki warunek nie jest spełniony, lub z różnych względów taka opcja nie jest rozważana, wtedy - aby sprostać zmianie prawa - potrzebne jest rozwiązanie alternatywne.

Skomentuj artykuł: