Pierwszy polski REIT zadebiutuje w poniedziałek na GPW

Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ - to nazywa polskiego funduszu aktywnie inwestującego w nieruchomości typu REIT, który w poniedziałek 22 kwietnia stanie się 412. podmiotem notowanym na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ jest dynamicznie rozwijającym się funduszem inwestycyjnym zamkniętym, koncentrującym się na lokatach dających ekspozycję na globalny rynek nieruchomości - głównie akcje spółek zagranicznych mających strukturę REIT. Fundusz lokuje środki przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów notowanych na polskich i zagranicznych rynkach zorganizowanych.

REIT (ang. Real Estate Investment Trust) wywodzi się z USA, w których to cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to specjalny rodzaj funduszu, którego celem jest inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być zarówno grunty, budynki mieszkalne lub usługowe, jak i znajdująca się na nich infrastruktura, która będzie następnie wynajmowana lub sprzedawana klientom.

Fundusz od 2017 roku wyemitował kilkadziesiąt serii certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zasymilowane i zarejestrowane pod wspólnym kodem ISIN.

„Poprzez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości chcemy zaoferować ekspozycję na tę klasę aktywów szerokiemu gronu inwestorów. W strategii funduszu wykorzystujemy silne trendy na rynkach nieruchomości” - czytamy w komunikacie poniedziałkowego debiutanta.

Zatwierdzenie przez KNF prospektu Funduszu 23 lutego br., a tym samym przekształcenie go w publiczny fundusz inwestycyjny oraz oferowanie certyfikatów kolejnych emisji w drodze oferty publicznej zwiększy jego możliwości w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. Dodatkowo wprowadzenie certyfikatów do obrotu umożliwi uczestnikom obrót nimi i wyjście z inwestycji w sposób inny niż poprzez żądanie wykupu certyfikatów lub zbycie w transakcji poza rynkiem regulowanym.

W ramach publicznej oferty przeprowadzanej w oparciu o zatwierdzony prospekt przewidywana jest emisja kolejnych 12 serii certyfikatów, z czego seria BV została już wyemitowana i objęta wnioskiem o dopuszczenie (17 certyfikatów objętych przez dwóch inwestorów po cenie 853,63 zł).

Certyfikaty oferowane w ofercie publicznej będą rejestrowane pod tym samym kodem ISIN co dotychczasowe emisje (certyfikaty serii BV zostały objęte oświadczeniem KDPW z 15 kwietnia br.). Łącznie do obrotu giełdowego wprowadzono 40 589 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Skomentuj artykuł: