Dla ułatwienia e-handlu między krajami UE

Celem uchwalonego pakietu e-commerce jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE przy jednoczesnym uproszczeniu rozliczeń VAT. Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. - poinformowało ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej.

W czasie rosnących obrotów handlu internetowego kluczowe jest dostosowanie prawa do jego specyfiki. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Wdrożenie pakietu e-commerce wyrówna szanse pomiędzy uczciwie działającymi firmami, a konkurencją, która zalewa polski rynek tańszymi paczkami. Dzięki temu uczciwi przedsiębiorcy, nie będą eliminowani z rynku

komentuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja z 20 maja 2021 r. ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Celem jest ułatwienie e-handlu między krajami UE, uszczelnienie VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE.

Nowe unijne przepisy uniemożliwią napływ do krajów UE paczek bez VAT i uproszczą formalności związane z handlem w internecie pomiędzy krajami UE. Przykładowo polskim sklepom internetowym, które dzięki nowym procedurom nie będą musiały już oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT w każdym kraju, do którego wysyłają przesyłki. Nie będą musiały się tam rozliczać i nie będą tracić czasu na zapoznanie się z funkcjonującymi tam procedurami

zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowe regulacje oznaczać będą istotne zmiany zasad opodatkowania VAT dla polskich przedsiębiorców działających w branży e-handlu, dokonujących transgranicznych dostaw towarów i świadczących transgraniczne usługi unijnym konsumentom (transakcje B2C).

Zakładany olbrzymi wolumen paczek, które wymagają odprawy w nowym modelu odpraw e-commerce jest dużym wyzwaniem dla KAS , ale nad zmianami w tym obszarze pracowaliśmy od wielu miesięcy. W efekcie ich wdrożenia kurierzy zmodyfikują zasady zgłaszania do KAS przesyłek e-commerce, ale przede wszystkim Poczta Polska zinformatyzuje procesy po swojej stronie i będzie zgłaszać przesyłki elektronicznie do odprawy celnej z wykorzystaniem obsługiwanego przez KAS systemu AIS/e-COMMERCE

informuje wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska.

Skomentuj artykuł: