Inwestorzy zagraniczni aktywni na GPW

W I półroczu tego roku inwestorzy zagraniczni wygenerowali 63 proc. obrotów na głównym rynku akcji GPW. To najwyższy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady – podała Giełda Papierów Wartościowych w piątkowym komunikacie.

„W I połowie 2022 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 63 proc., o 8 pp. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat” – podała warszawska Giełda Papierów Wartościowych w piątkowym komunikacie.

Z danych GPW wynika, że krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 18 proc. obrotów, co stanowiło spadek o 6 pp. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19 proc. obrotów, o 2 pp. mniej niż w I połowie 2021 r. W I półroczu 2022 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu, z takim samym udziałem na poziomie 27,5 proc., znaleźli się animatorzy oraz inne podmioty instytucjonalne, na trzecim miejscu uplasowały się firmy (17,5 proc.).

„Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 83 proc. obrotów, co stanowi spadek o 5 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 11 proc. obrotów, o 5 pp. więcej niż w tym okresie przed rokiem. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w pierwszym półroczu tego roku firmy osiągnęły 39,7 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 27,9 proc., a inne podmioty instytucjonalne - 27,5 proc.” – podano w komunikacie.

GPW podała także, że w pierwszej połowie 2022 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 35 proc. (+1 pp. rdr), a opcjami 44 proc. (+2 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 7 pp. rdr do 36 proc. w obrotach kontraktami i był historycznie rekordowym udziałem, zarówno w wynikach za pierwsze półrocze, jak i cały rok w ciągu ostatnich 10 lat. Z kolei udział inwestorów zagranicznych w handlu opcjami nie zmienił się i utrzymał swój historycznie najwyższy odsetek w I półroczu w ciągu ostatnich lat, który wynosi 35 proc.

„Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 29 proc. (-8 pp. rdr), podobnie jak na rynku opcji, gdzie spadł o 2 pp. rdr i wyniósł 21 proc. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50 proc.” – podała GPW.

Z danych giełdy wynika również, że udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł o 16 pp. rdr do 42 proc. w pierwszej połowie 2022 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1 proc. poziomie. Spadł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 57 proc. (-16 pp. rdr). 

Źródło

Skomentuj artykuł: