Via Baltica. Od połowy sierpnia pojedziemy nowym odcinkiem

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział, że w połowie sierpnia udostępni do ruchu ostatni z trzech fragmentów Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. To odcinek od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km. Oddanie do ruchu uzależnione jest od zakończenia prac poprawkowych.

Rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Karol Głębocki poinformował , że odcinek Ełk Południe - Wysokie jest jednym z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pod koniec 2021 roku oddano do użytku odcinek Wysokie - Raczki, a we wrześniu ubiegłego roku zakończyła się budowę odcinka S61 Szczuczyn - Ełk Południe. 

- Aktualnie trwają odbiory techniczne tego odcinka, prowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie - poinformował Głębocki.

Głębocki dodał, że równolegle wykonawca prowadzi prace związane z naprawą wad i usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych. 

- Na kilku dojazdach do obiektów mostowych w ciągu S61 oraz na łącznicy na węźle Ełk Wschód ujawniliśmy brak zczepności warstw bitumicznych. W niektórych z tych miejsc wykazaliśmy też niedostateczną grubość warstw bitumicznych nawierzchni. Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości oddawanej do użytku trasy zdecydowaliśmy o udostępnieniu drogi do ruchu po zakończeniu niezbędnych prac poprawkowych. Szacujemy, że udostępnienie drogi do ruchu będzie możliwe w połowie sierpnia - poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiej GDDKiA.

Do czasu zakończenia prac poprawkowych ruch między odcinkami Szczuczyn - Ełk Południe i Wysokie - Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, przez Ełk. Trasa przejazdu prowadzi drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku są to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska.

Wykonawcą blisko 23-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie, o wartości 685,9 mln zł, jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI Warszawa (lider), Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok.

Budowa jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF). Wartość dofinansowania z UE wynosi 379 583 347 euro i obejmuje sześć zadań w ramach Projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko. 

Źródło

Skomentuj artykuł: