Duży krok w stronę farm wiatrowych na Bałtyku

Polska Grupa Energetyczna otrzymała od Ministerstwa Infrastruktury kolejne pięć pozwoleń na budowę farm wiatrowych na morzu. Łączny potencjał nowych projektów to już 3,9 GW. Po zagospodarowaniu nowych obszarów spółka przekroczy założony cel 6,5 GW w 2040 r. 

PGE jest jednym z liderów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Grupa realizuje największe pod względem mocy wytwórczych inwestycje OZE na Bałtyku.

 

 Otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych, planowanych do budowy na nowych obszarach, wynosi ok. 3, 9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 r.

podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 roku.

Akweny przyznane Grupie PGE znajdują się w pięciu obszarach. Jeden z nich jest położony blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce; projekt będzie realizowany wspólnie z Tauronem Polska Energia.  Kolejny obszar jest położony blisko projektu Baltica 1 i zostanie zagospodarowany wspólnie z Eneą. Natomiast lokalizacja na akwenie,  zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej, wnioskowana wspólnie z Ørsted, uzupełni obszar przeznaczony pod Morską Farmę Wiatrową Baltica – największą taką elektrownię budowaną obecnie na polskiej części Morza Bałtyckiego. Przylega ona  do obszarów, na których powstaną Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW. 
 

Zagospodarowanie nowego akwenu umożliwi w przyszłości osiągnięcie efektu synergii i zagwarantuje nam maksymalizację wykorzystania tej części Bałtyku, a docelowo zapewni wzrost produkcji zielonej energii elektrycznej 

wskazał Dąbrowski.

Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca bieżącej dekady. Pozostałe obszary PGE zagospodaruje samodzielnie.

Źródło

Skomentuj artykuł: