Kolejna inwestycja pod znakiem zapytania. Tym razem chodzi o FSRU

Po CPK, elektrowni atomowej, Izerze, rząd Donalda Tuska chce "przyjrzeć się" kolejnej dużej inwestycji. Tym razem chodzi o pływający terminal gazowy w Zatoce Gdańskiej.

O sprawie informuje portal money.pl. Według portalu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma "przyglądać się" inwestycji w pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej.

- Wszelkie decyzje dotyczące kształtu projektu FSRU oraz jego dalszego procedowania będą podejmowane na drodze wydawania zgód korporacyjnych na realizację kolejnych etapów projektu

 - informuje MKiŚ, cytowane przez portal money.pl.

Budowa FSRU 1 wydaje się być niezagrożona, szczególnie że projekt otrzymał dofinansowanie z UE. Niepewność pojawia się wobec FSRU 2.

"Projekt Terminalu FSRU 2 zakłada uruchomienie w rejonie Gdańska, w sąsiedztwie objętej procedurą Open Season FSRU, drugiej jednostki FSRU, zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG na poziomie 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie" - podaje Gaz-System,

Jak podaje money.pl, FSRU 2 przede wszystkim miałby obsługiwać klientów zagranicznych, wśród których wskazywano przede wszystkim kraje regionu.

Portal wskazuje, że projekt FSRU 2 miał nie uzyskać zamówień na adekwatnym poziomie w procedurze Open Season. Nie jest zatem wykluczone, że nowy rząd uzna projekt za "przeinwestowany".

W listopadzie 2023, po zakończeniu Open Season, Gaz-System wskazał, że projekt terminalu będzie przedmiotem dalszych analiz.


Budowa terminalu FSRU w Gdańsku to realizowany przez GAZ-SYSTEM program inwestycyjny, który podzielony został na część morską i lądową. Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany 
do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG), a także gazociągu podmorskiego łączącego terminal z częścią lądową. Druga natomiast to budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Część lądowa inwestycji posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.  

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia prowadzone przez RDOŚ w Gdańsku odbyło się z uwzględnieniem konsultacji społecznych, zorganizowanych pod koniec 2023 roku, równolegle przez RDOŚ i GAZ-SYSTEM. 24 października i 20 listopada ubiegłego roku odbyły się spotkania 
z mieszkańcami i przedstawicielami Dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie. Podczas nich szeroko omówiono zakres inwestycji, jak również sposoby ograniczenia jej wpływu na otoczenie. Na każdym etapie postępowania strony miały możliwość zgłaszania wniosków i uwag.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: