Minister zapowiada zmiany w przepisach dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji

Resort rozwoju pracuje nad zmianą przepisów w sprawie m.in. wielkości inwestycji i korzyści podatkowych dla inwestorów w Polskiej Strefie Inwestycji - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Nowe zasady mogą wejść w życie w tym roku lub najpóźniej 1 stycznia 2021 r.

Emilewicz podczas spotkania zorganizowanego w czwartek przez Krakowski Park Technologiczny (KPT) oceniła, że Polska Strefa Inwestycji po niespełna roku działania sprawdziła się i przynosi wymierne efekty.

Mamy bardzo dużo tego, na czym bardzo nam zależało - czyli tego, aby inwestorzy korzystający z przywilejów strefowych pojawiali się na terenach, które dotychczas nie były objęte strefą

zaznaczyła.

Jak mówiła, efekty działalności Polskiej Strefy Inwestycji są na bieżąco monitorowane, a resort rozwoju pracuje nad zmianą przepisów dotyczących inwestycji.

Przygotowujemy pewne korekty, zarówno w zakresie wielkości inwestycji oraz benefitów podatkowych, na jakie będą mogli liczyć inwestorzy, a także jeszcze większego ściśnienia kryterium zatrudnienia w zakresie reinwestowania. Dziś wiemy, że po pierwsze ręce do pracy są coraz większym wyzwaniem dla inwestorów, a po drugie – to są często inwestycje w automatyzację, robotyzację

zapowiedziała minister.

Dodała, że propozycje nowych kryteriów inwestycji są już po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów.

Emilewicz pytana przez, kiedy nowe przepisy mogą wejść w życia, odpowiedziała:

„Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu wpisać ustawę do wykazu prac Rady Ministrów, do czerwca przeprowadzić projekt ścieżką rządową i później już przez parlament. W pełni bezpiecznie mogę powiedzieć, że to będzie 1 stycznia przyszłego roku, a być może uda nam się to rozbić jeszcze w ciągu tego roku” - oceniła.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział podczas konferencji, że inwestycje generowane przez Polską Strefę Inwestycji są „przestrzenią ważną nie tylko z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, ale także z punktu widzenia polskiej nauki”.

To jest przestrzeń, która w większości wypełniona jest inwestycjami bardzo innowacyjnymi. Od czterech lat wraz z panią minister Emilewicz konsekwentnie budujemy kolejne przęsła, pomosty pomiędzy nauką a biznesem

podkreślił Gowin.

Podczas konferencji, która odbyła się w krakowskiej Nowej Hucie, Krakowski Park Technologiczny podsumował ubiegły rok i wręczył nagrody firmom oraz gminom, które przyczyniły się do rozwoju Małopolski w ubiegłym roku w czterech kategoriach. W kategorii „Pionier w gminie” nagrodzono firmę ECUmaster, „Największa inwestycja” - firmę Orlen, „Odważny mikroprzedsiębiorca” – firmę MarDruk, „najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne” - gminę Babice.

Emilewicz informowała pod koniec stycznia, że od września 2018 r., czyli od początku istnienia Polskiej Strefy Ekonomicznej, wydano ponad 430 nowych pozwoleń strefowych na zadeklarowane inwestycje. Wartość tych inwestycji to 20,9 mld zł. Według danych MR tylko w 2019 r. inwestorzy zadeklarowali 6,2 tys. nowych miejsc pracy.

Najwięcej inwestycji w 2019 r. pozyskały strefy: Katowicka (10,6 mld zł) i Wałbrzyska (9,5 mld zł). Następnie się plasują - TSSE Euro-Park Wisłosan (7,1 mld zł), Łódzka (6 mld zł), SSE Euro-Park Mielec (4,6 mld zł), Pomorska SSE (4,4 mld zł), Krakowski Park technologiczny (4,3 mld zł), Kostrzyńsko-Słubicka SSE (4,1 mld zł), Warmińsko-mazurska (2,6 mld zł), Legnicka SSE (2,1 mld zł), Suwalska (1,4 mld zł), SSE Starachowice (1,2 mld zł), Słupska (728 mln zł), Kamiennogórska (541 mln zł).

Ustawa, na mocy której cały obszar Polski, na którym można prowadzić działalność gospodarczą, stał się specjalną strefą ekonomiczną, weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Nowy system wspierania inwestycji m.in. rozszerzył zasięg terytorialny Specjalnych Stref Ekonomicznych z 0,08 proc. obszaru kraju na teren niemal całej Polski, zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i jego strategicznych potrzeb w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane są te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: