Nowa rada nadzorcza w CPK. Lasek nie wyklucza rozwiązywania umów

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformował, że dzisiaj powołany został nowy skład rady nadzorczej spółki CPK, a w najbliższych dniach będą kolejne zmiany. Zapowiedział przeprowadzenie audytu i nie wykluczył rozwiązywania umów.

Dzisiaj został powołany nowy skład rady nadzorczej spółki, a kolejne zmiany nastąpią w najbliższych dniach - zapowiedział dzisiaj w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

"W dniu 17 stycznia 2024 r. Pełnomocnik Rządu ds. CPK, działający jako Zgromadzenie Wspólników Centralnego Portu Komunikacyjnego, odwołał dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki. W skład nowej Rady Nadzorczej zostali powołani: Filip Czernicki (Przewodniczący), Andrzej Ilków (Wiceprzewodniczący), Adam Sanocki i Magdalena Jaworska-Maćkowiak"

 - podano na stronach CPK.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski, oraz inwestycje towarzyszące - m.in. linie kolejowe, drogi ekspresowe i autostrady.

Lasek powiedział, że w ostatnim czasie, jako pełnomocnik, wykonywał prawa z udziałów w spółce CPK w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, jedynego udziałowca spółki. 

W ten sposób zachodzą zmiany w organach spółki, które umożliwią lepszą współpracę przy projekcie, ale także przy jego weryfikacji - ocenił Lasek. 

Zapowiedział również, że przygotowywane jest "uruchomienie audytu, który pozwoli prześledzić zarówno działalność spółki, jak i pełnomocnika". Sprecyzował, że audytem będą objęte analizy dotyczące m.in. projektu oraz innych zadań CPK "pod kątem ich zasadności oraz sposobu realizacji", a także decyzji i zobowiązań finansowych z nich wynikających. Audytowi ma również podlegać - jak mówił - struktura organizacyjna spółki, kadry "w ujęciu ilościowym i jakościowym".

Zdaniem pełnomocnika audyt ma również obejmować zamówienia i kontrakty. Jego zdaniem te ostatnie będą ważnym jego elementem. Dodał, że chodzi zarówno o kontrakty zrealizowane, jak i te w realizacji - "ich zwartość, celowość, warunki, na które zgodził się zarząd".

 "Ale też warunki ewentualnego rozwiązania umów bez przesądzania oczywiście, jakie będą decyzje"

zaznaczył.

Zapowiedział też decyzje dotyczące rozwoju istniejących lotnisk, np. Lotniska Chopina czy w Modlinie. W jego ocenie, poprzednia ekipa rządząca "świadomie i celowo blokowała" rozwój tych portów, "by uzasadnić budowę CPK".

Zdaniem pełnomocnika "rozwój mazowieckich portów lotniczych jest niezbędny i musi poprzedzić potencjalną budowę nowego lotniska centralnego". 

Zapewnił, że wszystkie decyzje dotyczące CPK będą bazowały na analizach. "Po audycie będę gotów do szczegółowego odpowiadania na pytania, co przemawia za budową CPK, a co przemawia przeciw" - powiedział. Zastrzegł też, że na razie nie może wskazać, jakie będę jego rekomendacje dla Rady Ministrów w sprawie kontynuowania i zakresu programu CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów ma być wybudowany Port Lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. 

Źródło

Skomentuj artykuł: