Powstanie odc. S7 Kiełpin – Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie projektu budowy drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie. Odcinek o długości ok. 12,9 km powstanie w nowym przebiegu niż obecna DK7 i będzie stanowił północną wylotówkę ze stolicy.

- Budowa drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy to inwestycja, na którą mieszkańcy stolicy, ale także podwarszawskich Łomianek, czekają od wielu lat 

powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji dla budowy drogi ekspresowej S7. Nowa trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu (na niektórych fragmentach cztery). Wybudowane zostaną dwa tunele: na Bielanach (ok. 1000 m) i Bemowie (ok. 1100 m) oraz cztery węzły: Łomianki, Warszawa Wólka Węglowa, Warszawa Chomiczówka, Warszawa Północ (połączenie z Trasą Armii Krajowej S8). Termin składania ofert został wyznaczony na 20 listopada br., a podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na I kw. 2024 r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do prac budowlanych przystąpi wyłoniony w oddzielnym przetargu wykonawca.

Przyszły odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie ułatwi  dojazd do stolicy od północy. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Pomiędzy tunelami na etapie prac koncepcyjnych przewidziano węzeł Warszawa Chomiczówka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ. W ramach inwestycji powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Planowane są też przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy.
Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk – Czosnów. Kierowcy z 35 kilometrów tej trasy będą mogli skorzystać w 2025 r. Dla odcinka S7 Czosnów – Kiełpin toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. 

Skomentuj artykuł: