Resort zadeklarował, co dalej z Odrą

Maciej Thorz z Ministerstwa Infrastruktury powiedział, że "rząd nie planuje budowy polskiej mocarstwowości w oparciu o zwiększenie żeglowności na Odrze". W czwartek wziął udział w panelu dotyczącym zasobów wodnych podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Nie zamierzamy – z tego, co mi wiadomo – kontynuować budowy Polski mocarstwowej w oparciu o zwiększenie żeglowności na Odrze po to, żeby przemysłowo traktować rzeki. My do rzek podchodzimy z szacunkiem i chcemy je traktować podmiotowo jako dobro naturalne, które zostało nam dane i musimy je przekazać przyszłym pokoleniom” 

– powiedział Thorz, który jest zastępcą dyrektora departamentu gospodarki wodnej w resorcie infrastruktury.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości na początku października 2023 r. przyjął „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”. Zakłada on realizację działań o łącznej wartości 2,3 mld zł. Zapisano w nim m.in. inwestycje w rewitalizację istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej oraz modernizację floty.

Thorz zapewnił, że priorytetem Ministerstwa Infrastruktury i całego rządu jest renaturyzacja wód, czyli przywracanie ciekom i zbiornikom wodnym – przekształconym przez działalność człowieka – stanu zbliżonego do naturalnego. Wskazał, że prowadzone w związku z tym działania powinny być planowane lokalnie, ze względu na specyfikę warunków hydrologicznych poszczególnych regionów, a nie centralnie.

Prezes WWF Polska Mirosław Proppé powiedział, że konieczne jest zbudowanie długofalowej strategii zarządzania wodami w Polsce, ale jednocześnie są już gotowe rozwiązania, takie jak program renaturyzacji wód powierzchniowych, który czeka na sfinansowanie oraz realizację. W jego ocenie potrzebny jest stały monitoring rzek oraz zrzutów zanieczyszczeń.

Natomiast prof. Damian Absalon ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego zwrócił uwagę na potrzebę współpracy międzyresortowej, ponieważ katastrofa odrzańska pokazała, że kompetencje są podzielone, co utrudnia realizację zadań związanych z ochroną rzek.

Źródło

Skomentuj artykuł: